G3 Gausdal Treindustrien bygger ut for omtrent 120 millioner kroner i år. Foto: 3G Gausdal Treindustrier
G3 Gausdal Treindustrien bygger ut for omtrent 120 millioner kroner i år. Foto: 3G Gausdal Treindustrier

Trenæringen investerer etter rekordår

Tre- og skogbruksnæringen legger bak seg et rekordår med høye råvarepriser og stor etterspørsel. Flere bedrifter i hele verdikjeden investerer nå i driften.