LPO arkitekter ønsker å skape en sirkulær byggepraksis på Svalbard. Foto: LPO

Tre grønne arkitekturprosjekter får innovasjonsstøtte

Tre bærekraftige arkitekturprosjekter er blant de 18 norske nyskapingsprosjektene som nå skal dele på 8,5 millioner kroner fra Designdrevet innovasjonsprogram (DIP).

– Dette er blant de mest spennende innovasjonsprosjektene som blir satset på i Norge i tiden fremover, og støtten fra DIP er et viktig virkemiddel for å få dem på rett kurs fra dag én, sier administrerende direktør Tor Inge Hjemdal i Design og arkitektur Norge (DOGA) i en pressemelding.

For 10. gang deler DOGA ut midler gjennom DIP. Midlene skal sikre at designmetodikk benyttes i idéutviklingsfasen i prosjektene, noe som leder til bedre og mer samfunnsnyttig innovasjon.

I år kjempet 79 søkere om de totalt 8,5 millioner kronene i DIP-potten. En jury bestående av fagpersoner fra DOGA, Innovasjon Norge og Forskningsrådet har valgt ut de 18 beste prosjektene etter en grundig prosess i flere faser.

Sirkulære ferdighus
I Norge bygger rundt 90 ferdighusprodusenter hvert år mellom 6.000 og 8.000 ferdighus. Haugen Zohar Arkitekter har kartlagt om lag 20 av de største ferdighusprodusentene og funnet ut at det er lite fokus på CO2-regnskap, klimatilpasning eller sirkulære byggematerialer.

Nå vil Haugen Zohar Arkitekter og samarbeidspartnerne Splitcon og Circular Norway prosjektere sømløse systemløsninger som gjør det enklere for husbyggere å velge klimavennlig ferdighus med lavt CO2-avtrykk, klimatilpassede og sunne konstruksjoner og særskilt fokus på en sirkulær materialbank.

DIP-juryen uttaler at de tror prosjektet kan skape ringvirkninger for husbyggere i både inn- og utland. Prosjektet får derfor 631.600 kroner i støtte.

Gjenbruk på Svalbard
Svalbard er i endring, både naturmessig og kulturelt. På grunn av varmere vintre må et rasutsatt boligområde ved Lia i Longyearbyen flyttes. Samtidig skal en av de norske gruvene legges ned. I alt planlegges det å sanere godt over hundre bygninger. Dersom avfallet må fraktes tilbake til fastlandet, betyr det både høye transportkostnader og betydelige CO2-utslipp.

LPO arkitekter med sitt lokalkontor på Svalbard ønsker å utfordre byggebransjens hang til å rive ned det gamle og bygge nytt, uten å tenke på gjenbruk. Arkitektene vil skape en sirkulær byggepraksis på Svalbard gjennom å utvikle en metodikk for gjenbruk av bygg og materialer. Kunnskapen fra prosjektet skal tilføre Longyearbyen innovasjonskraft og styrke den lokale identiteten, ifølge søknaden.

Juryen påpeker at prosjektet svarer på en viktig og umiddelbar utfordring på Svalbard, og liker tanken på å bruke øya som laboratorium for et sirkulæreksperiment. Prosjektet får 554.000 kroner.

Et studium i bærekraftig leire
Leire er et eldgammelt byggemateriale med stort potensial og mange anvendelser. I dag sendes norsk leire til andre land for tilvirking, noe som medfører CO2-utslipp.

Snøhetta ønsker å forske på, designe og utvikle nye bygningselementer av lokal leire. Et viktig mål er å finne fram til lavenergimetoder for behandling av leiren.

Nå får prosjektet 500.000 kroner i støtte fra DIP. Juryen mener innovasjonsgraden er høy, både teknisk og økonomisk. Prosjektet er også interessant som et forsøk på å etablere Norge som mer enn en råvareleverandør.

Helse, miljø, mobilitet
Ifølge Hjemdal i DOGA går bærekraft, helse og mobilitet igjen som temaer i årets søknader. Det har også kommet inn rekordmange DIP-søknader til arkitekturprosjekter. Sistnevnte er DOGA-sjefen spesielt glad for.

– Historisk har Designdrevet Innovasjonsprogram vært mer kjent blant designere enn blant arkitekter. Jeg gleder meg over at flere arkitekturprosjekter fremover kommer til å ta i bruk systematiske brukerstudier og designmetodikk i den kritiske idéutviklingsfasen, sier Hjemdal.