Illustrasjonsfoto: Trond Joelson

Tradisjonsrikt trelastkonsern jakter nye eiere: - Tøff bransje med små marginer

Eierne av RingAlm AS vurderer å selge hele eller deler av selskapet.

Det kommer frem i en melding fra RingAlm AS og ProCorp. Sagbruksbedriften har engasjert ProCorp som finansiell rådgiver i den prosessen som nå er satt i gang.

– Parallelt med RingAlm sitt fokus på lønnsomhetsforbedringer, har eiere, styre og ledelse gjennomført en strategiprosess for å kartlegge hvordan selskapet kan skape enda bedre leveranser til våre kunder og høyere verdier til sine eiere, skriver RingAlm i meldingen.

Videre heter det at eierne i RingAlm på grunnlag av dette har besluttet å starte en strukturert prosess for å forfølge ulike strategiske muligheter, blant annet salg av hele eller deler av selskapet.

– Eierne i RingAlm understreker at det ikke er sikkert at prosessen leder til noen transaksjon, men at de søker en løsning som ivaretar interessene til hele selskapets videreutvikling, de ansatte og eierne, skriver ProCorp i meldingen. 

RingAlm peker på at teknologi og effektivisering vil spille en stadig viktigere rolle for vekst og lønnsomhet innen sagbruksnæringen i årene som kommer.

– Dette skaper et betydelig investeringsbehov for næringen, samtidig som konsolidering på tvers av verdikjeden gjør det stadig mer utfordrende for mellomstore regionale aktører å opprettholde en lønnsom drift, skriver selskapet. 

Ifølge tall fra Proff.no omsatte RingAlm for nærmere 300 millioner kroner i 2018, mens resultatet før skatt endte på minus 11,3 millioner kroner.

Styreleder Einar Storlien i Ringsaker Almenning sier til Byggeindustrien arbeidet som nå er satt i gang har bakgrunn i en strategi som ble lagt for et par år siden.

– Styret i RingAlm gjennomførte en strategiprosess der vi ble enige om en del tiltak som vi hadde lyst til å gjennomføre. Det som nå skjer, er noe av det som ble tatt opp i strategiplanen, sier Storlien.

– Hvordan har utviklingen i selskapet vært de siste årene?

– Generelt kan jeg si at vi opererer i en tøff bransje med små marginer, sier Storlien.

– Ifølge 2018-tallene endte dere med 11,3 millioner kroner i minus, hvordan har utviklingen vært i 2019?

– De tallene er ikke klare ennå, så det er det for tidlig å si noe om.

– Hva tror dere om interessen i markedet?

– Nå har ProCorp tatt kontakt med noen potensielle kandidater, så får vi se hva som kommer ut av det.

– Hvor lang tid vil denne prosessen ta?

– Jeg tror ikke gi jeg skal gå ut med noe tidsskjema her å nå. Det kommer litt an på hva som måtte være av interessenter, sier Storlien.

RingAlm er eid av Ringsaker, Nes og Veldre Allmenninger og har hovedkontor på Næroset i Ringsaker kommune. RingAlm har lang erfaring med produksjon av trelast og trebaserte produkter.