Foto: Tomas Rolland, Statens vegvesen.

Torbjørn Naimak takket av

– Torbjørn Naimak har vært en bauta gjennom sine 44 år i Statens vegvesen. Engasjert, faglig sterk, løsningsorientert og aktiv. Få har satt slike fotspor etter seg – både faglig og mer fysisk ute der vegene bygges, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

Lørdag takket han Torbjørn Naimak for innsatsen som regionvegsjef i Nord-Norge gjennom de 15 siste årene. Avslutningen ble markert med et eget «framtidsseminar», hvor temaene var teknologi, innovasjon, samarbeid og utvikling i nord. I tillegg til ledelsen i Statens vegvesen nasjonalt og regionalt, deltok representanter for nordnorsk samfunnsliv, samarbeidspartnere og trafikkmyndigheter i Sverige, Finland og Russland. Markeringen foregikk i Narvik – dagen før åpningen av Hålogalandsbrua, melder vegvesen.no.

44 års vegkarriere
Torbjørn Naimak er utdannet sivilingeniør fra NTH (dagens NTNU) og begynte i Statens vegvesen som avdelingsingeniør i 1974. Etter hvert ble han sjef for ulike veganlegg i Bodø, på Helgeland og i Lofoten og Vesterålen, og leder og vegsjef i Troms. Han var prosjektleder for omorganiseringen av Statens vegvesen som endte med opprettelsen av de nye vegregionene i 2003, og ble den første regionvegsjefen i Nord-Norge.

Selv oppsummerer han tida slik:

– Vegbygging og brubygging er i seg selv faglig interessant, men hovedoppgaven er samfunnsbygging, sier Torbjørn Naimak.

Største suksess

Hvis han skal trekke fram en enkelt ting som han er spesielt stolt av å ha vært med på, peker han på nedgangen i antall dødsulykker.

– Da jeg begynte i 1974, ble 60 personer drept i trafikken i Nord-Norge. Da jeg overtok som regionvegsjef i 2003 var det 30, mens 11 har mistet livet i 2018. Det er selvfølgelig 11 for mange, men utviklingen viser at vi har lykkes gjennom et systematisk faglig arbeid og bredt samarbeid, sier Torbjørn Naimak.

Utvikling i nord

Både vegdirektøren, nordnorske politikere og de utenlandske gjester som var til stede i Narvik, trakk fram Torbjørn Naimaks innsats for samarbeid på tvers av landegrensene i Barentsregionen.

Han brukte framtidsseminaret til å si mening om samarbeidet internt i Nord-Norge, og sa seg lei av argumenter om den krevende geografien.

– Lange avstander i forhold til hva da? Vi skal jo ikke gå! Det er feilslått nordområdepolitikk at vi fikk to universiteter i nord. Vi burde hatt ett, men det måtte selvfølgelig vært plassert rundt omkring. Vi kan ikke stable alt i Tromsø. I debatten om sammenslåing av Troms og Finnmark hører jeg mange sier at ikke går an å rekruttere fagfolk og bygge kompetanse andre steder enn i Tromsø. Det er bare tull. Vi får til det vi vil, mener Torbjørn Naimak.

Etterfølger

Torbjørn Naimak har sin siste arbeidsdag i Statens vegvesen om en uke. Mandag 17. desember overtar Turid Stubø Johnsen som regionvegsjef i Nord-Norge.