Illustrasjonsfoto: OsloMet

Tilbyr nye videreutdanninger innen miljøvennlig bygging

OsloMet tilbyr nå videreutdanning i bygningsintegrerte solceller og energisimulering av bygninger.

Det skriver OsloMet i en pressemelding mandag.

– Etter en fantastisk respons på det nye videreutdanningstilbudet Automasjon i bygg, med ekstrakurs, satser Institutt for bygg- og energiteknikk nå videre på flere emner innen energi og miljø i bygg, forteller professor Peter Schild, emneansvarlig for den nye videreutdanningen i Energisimulering av bygninger.

Det nye emnet er på fem studiepoeng, og gir studentene kompetanse i kontrollberegning av energibruk og inneklima i bygninger, med Tor Helge Dokka og Kjell Dokka blant lærerne, skriver OsloMet i pressemeldingen.

Studentene skal, ifølge meldiengn, først og fremst lære om praktisk bruk av programvaren SIMIEN, men også om hvordan de løser problemstillinger som energimerking, passivhus-kriterier og kriterier for plusshus, samt om vurdering av reell energibruk og inneklima i ulike bygg.

I videreutdanningen Bygningsintegrerte solceller skal studentene lære om konkret dimensjonering med programvare, samt andre aspekter ved planlegging og prosjektering av solcelleanlegg i bygg, brann- og elsikkerhet ved solcelleinstallasjoner, byggteknisk regelverk, og best-practice-utførelse ved fasadeintegrering, heter det videre i pressemeldingen.

Førsteamanuensis Habtamu Bayera Madessa er emneansvarlig for den nye videreutdanningen.

Bygningsintegrerte solceller og energisimulering av bygninger er de to siste av de korte utdanningstilbudene instituttet tilbyr våren 2021.