Ingvill Kvernmo går inn i stillingen som direktør i Arbeidstilsynet. Foto: Arbeidstilsynet.
Ingvill Kvernmo går inn i stillingen som direktør i Arbeidstilsynet. Foto: Arbeidstilsynet.

Tidligere entreprenørleder blir ny direktør for Arbeidstilsynet

Arbeids- og inkluderingsdepartementet har utnevnt Ingvill Kvernmo som ny direktør for Arbeidstilsynet.

Kvernmo er samfunnsøkonom og kommer fra stillingen som direktør for eierstyring i Helse Midt-Norge. Kvernmo har tidligere vært direktør for Entreprenørforeningen - Bygg og anlegg (EBA) i Trøndelag. 

Hun har vært rådmann i Orkdal kommune, ledet en kommunesammenslåing og vært kommunedirektør i Orkland kommune. 

Kvernmo har også styreerfaring, og er i dag styreleder i Forbrukerrådet, Helseplattformen og Trondheim Havn.

– Arbeidstilsynet har et viktig samfunnsoppdrag i å bidra til folks trygghet på arbeidsplassen, følge opp at bedriftene ivaretar sitt arbeidsmiljø og sørger for lovlige arbeidsforhold. Ingvill Kvernmo har solid erfaring fra sentrale bransjer, både i privat og offentlig sektor, som vil komme til nytte i dette viktige arbeidet, sier arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brennai en pressemelding fra regjeringen.

Arbeidstilsynets samfunnsoppdrag er gitt av Stortinget. Tilsynet skal legge premisser for, og følge opp at virksomhetene holder et høyt nivå på helse, arbeidsmiljø og sikkerhet. 

Arbeidstilsynet skal også, på et faglig og selvstendig grunnlag, følge opp at virksomhetene ivaretar sitt ansvar etter arbeidsmiljølovgivningen, allmenngjøringslovgivningen og annet regelverk som er tillagt tilsynets myndighet.

– Arbeidslivet er i endring, og jeg vil jobbe for at Arbeidstilsynet fortsatt skal være en synlig og tydelig aktør for et seriøst og godt arbeidsliv, sier Kvernmo.

Ingvill Kvernmo tar over etter Ronny Jørgenvåg, som har fungert som direktør etter at Trude Vollheim trakk seg som direktør i januar.