Ill.  Team Aker
Ill. Team Aker

Team Aker skal prosjektere Nye Aker sykehus

Gjennom Team Aker skal selskapene Sweco, Multiconsult, RATIO Arkitekter og Arkitema prosjektere Norges største lokalsykehus.

– Oslos nye sykehus skal stå ferdig i 2030, og være i full drift fra 2031, skriver partene i en pressemelding.

Styret i Helse Sør-Øst RHF vedtok 16. desember å videreføre Nye Aker og Nye Rikshospitalet til gjennomføringsfase. Høsten 2022 leverte Team Aker forprosjektrapporten for Nye Aker og forprosjektrapporten har inngått i beslutningsgrunnlaget til styret i Helse Sør-Øst RHF.

– Vi i Team Aker har levert en grundig forprosjektrapport til vår oppdragsgiver Helse Sør-Øst RHF. At vi får utløst en opsjon for videre prosjektering betyr at vi har fått tillit til å videreutvikle prosjektet, gjennomføre detaljprosjektering og stå for oppfølging i byggeperioden. Det er både veldig gledelig og viktig for oss. Nye Aker er det største byggeprosjektet i landet for tiden, og dermed en omfattende og spennende jobb for hele Team Aker. Sammen med byggherren skal vi planlegge gjennomføringsentrepriser og noen totalentrepriser, og på det meste har vi over 200 kollegaer som på en eller annen måte er involvert, sier Trond Øverland, oppdragsansvarlig i Team Aker, i meldingen.

Trond Øverland (f.v.), Geir Juterud, Dag Bøhler, Per Bjørnar Børresen, Linda Hårvik, Wilhelm Berner-Nielsen og Karl Otto Jansen (kreditering: Anne Guri Grimsby, Arkitema). Foto: Team Aker

Trond Øverland (f.v.), Geir Juterud, Dag Bøhler, Per Bjørnar Børresen, Linda Hårvik, Wilhelm Berner-Nielsen og Karl Otto Jansen (kreditering: Anne Guri Grimsby, Arkitema). Foto: Team Aker

Prosjekteringsgruppen har erfaring med lignende prosjekter, og har tidligere planlagt og prosjektet flere sykehus i Skandinavia, blant annet nytt sykehus i Østfold, Drammen sykehus, Södertälje sjukhus rett utenfor Stockholm og Gødstrup Hospital i Danmark.

Nye Aker skal bli et akuttsykehus med universitetsfunksjoner. I tillegg vil det være lokalsykehus for en stor del av Oslos befolkning innenfor somatikk, psykisk helsevern og avhengighet.

– Sykehuset blir også en viktig arena for forskning, utdanning og innovasjon. Prosjektet inneholder både nybygg og gjenbruk av eksisterende bygningsmasse. Det blir et bygningsanlegg som tilpasser seg stedets karakter, med innslag av eksisterende bygg og uteområder med historisk verdi, heter det videre i meldingen.

– Planleggingen av Nye Aker er et samfunnsviktig prosjekt og som vi er svært stolte over å være en del av. Sykehuset er viktig for Oslos innbyggere og blir lokalsykehus for flere av Oslos bydeler. Vi ser frem til å fortsette det gode samarbeidet vi allerede har etablert med Helse Sør Øst RHF når vi nå går i gang med detaljprosjektering av det nye sykehuset, sier Øverland.

Prosjektet har en investeringsramme på 17 milliarder kroner. Etter planen skal sykehuset stå klart til å ta imot pasienter i 2031.