Illustrasjon: Prosjekteringsgruppen Nye Rikshospitalet/Oslo Universitetssykehus/Helse Sør-Øst

Illustrasjon: Prosjekteringsgruppen Nye Rikshospitalet/Oslo Universitetssykehus/Helse Sør-Øst

Multiconsult skal prosjektere Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF har innløst opsjon for detaljprosjektering og oppfølging i byggefase i avtalen med Multiconsult Norge AS og samarbeidspartnere for Nye Rikshospitalet i Oslo.

– Multiconsult Norge AS har sammen med LINK arkitektur, Fabel Arkitekter og Bølgeblikk Arkitekter jobbet med forprosjektet for Nye Rikshospitalet siden høsten 2020 gjennom Prosjekteringsgruppen Nye Rikshospitalet. Videreføringen av kontrakten i neste fase har en samlet verdi på mer enn 900 millioner kroner for Multiconsult Norge og LINK Arkitektur frem til planlagt ferdigstillelse av prosjektet i 2031. Begge selskapene er en del av Multiconsult-gruppen, skriver partene i en pressemelding.

Multiconsult Norge AS er også med i prosjekteringsgruppen som nå har fått bestilling på detaljprosjektering av et nytt stort lokalsykehus på Aker (Nye Aker). Gjennom Nye Aker og Nye Rikshospitalet vil det bli etablert to nye sykehusbygg i Oslo på til sammen cirka 340 000 kvadratmeter.

– Vi er stolte av at Helse Sør-Øst RHF har gitt oss fornyet tillit slik at vi kan være med å realisere Nye Rikshospitalet. Dette er et av de mest spennende byggeprosjektene i Norge, og vi vil bidra med vår fagkompetanse for å utvikle et godt sykehus for samfunnet og brukerne. Nå ser vi frem til mange år med godt samarbeid med prosjektorganisasjonen til Helse Sør-Øst RHF og Oslo universitetssykehus HF, sier Geir Juterud, oppdragsansvarlig for Prosjekteringsgruppen Nye Rikshospitalet, i meldingen.

– Vi ser frem til mange år med godt samarbeid der vi vil bidra med vår fagkompetanse innenfor å utvikle et velfungerende, helsefremmende sykehus med arkitektoniske kvaliteter. Vi vil legge vekt på at dette skal bli et godt sted å arbeide, og at det skal gi en god ramme for pasienter og pårørende, legger Arnstein Sande, leder for Team Sykehus i LINK Arkitektur, til.

Per Bjørnar Børresen og Dag Bøhler fra Helse Sør Øst Prosjektorganisasjon sammen med Geir Juterud,  oppdragsansvarlig i Prosjekteringsgruppen nye Rikshospitalet (i midten). Foto: Cato A. Mørk/Multiconsult

Per Bjørnar Børresen og Dag Bøhler fra Helse Sør Øst Prosjektorganisasjon sammen med Geir Juterud,  oppdragsansvarlig i Prosjekteringsgruppen nye Rikshospitalet (i midten). Foto: Cato A. Mørk/Multiconsult

Bestillingen kommer etter at styret i Helse Sør-Øst RHF 16. desember 2022 vedtok oppstart av gjennomføringsfasen for Nye Rikshospitalet og Nye Aker under forutsetning av at reguleringsplanen blir godkjent.

Ved Nye Rikshospitalet samles regionale og nasjonale spesialfunksjoner. Samtidig er sykehuset planlagt for å kunne gi et lokalsykehustilbud for rundt 200.000 innbyggere, og til alle barn og unge i Oslo under 18 år med somatisk sykdom.

I tillegg skal sykehuset ha et samlet barne- og ungdomssenter, inkludert eget akuttmottak for barn og unge. Første etappe av prosjektet som nå er vedtatt, omfatter mer enn 150.000 kvadratmeter bygningsmasse med tilhørende atkomstveier og uteplasser med en totalverdi på mer enn 18 milliarder kroner.

Forprosjektet skal nå videreutvikles, slik at Oslo universitetssykehus HF etter planen i 2031 kan flytte inn i et samlet sykehusanlegg.