F.v. daglig leder Petter Holth i Nordic Waterproofing, teknisk sjef Vidar Jacklin i Icopal, adm. dir. Bengt Løkke i Derbigum og adm. dir. Bjørnar Gulliksen i Isola. (Foto: Trond Joelson)

- Ikke forbud mot åpen flamme til tekking av tak

Flere av de største takbelegg-produsentene har fått mange henvendelser etter at bygg.no i forrige uke hadde en artikkel om at det fra årsskiftet er kommet et forbud mot bruk av åpen flamme for tekking av tak. – Dette er ikke riktig – det er ikke kommet noe forbud mot bruk av åpen flamme rundt tekking av tak.

Dette sier adm. dir. Bjørnar Gulliksen i Isola, adm. dir. Bengt Løkke i Derbigum, teknisk sjef Vidar Jacklin i Icopal og daglig leder Petter Holth i Nordic Waterproofing.

Saken det gjelder omhandler “Sikkerhetsforskriften for varme arbeider” som ble utgitt av Finans Norge ved årsskiftet.

– Artikkelen har skapt feil bilde av den nyeste sikkerhetsforskriften - dette til tross for at forskriftene er forenklet og gir et klarere uttrykk for hvordan forsikringsbransjen mener varme arbeider skal foregå, sier Jacklin og Gulliksen. Sammen med Løkke og Holth forteller de at en rekke entreprenører og byggherrer har tatt kontakt for å få klarhet i hvilke retningslinjer som nå egentlig gjelder – og at det trengs en oppklaring.

De er klare på at det ikke er noe forbud mot åpen flamme som nå er innført.

– Det kan tekkes med åpen flamme, men kravet til underlaget det tekkes på er skjerpet. Minimumsavstand fra åpninger, gjennomføringer, sluk, gesimser, bordtaksbeslag og lignende er redusert fra 1 m til 60 cm. Bruk av åpen flamme utenfor disse områdene forutsetter at konstruksjonen består av ubrennbare materialer, eller er tildekket med minimum 30 mm ubrennbar isolasjon, sier Holth og Løkke.

– Videre er det et krav til arbeidsinstruks for å sikre at det foretas risikovurdering og at sikkerhetskravene er oppfylt. Dessuten skal brannvakten skal være navngitt og ha gyldig sertifikat for utførelse av varme arbeider. Det er også slik at tidligere resertifiseringsordning er utgått. Alle som har sertifikater som utløper må ta heldagskurs, utdyper Jacklin.

– Det er viktig for oss å få ut riktig informasjon slik at dette kan oppklare misforståelser som nå tydeligvis er ute markedet. Det er altså lov å bruke åpen flamme og gryte på tak så lenge sikkerhetsforskriftene følges. Byggeiere og hovedentreprenører kan være trygge på at de fritt kan velge robuste produkter slik at de både får en tett og god løsning under byggeperioden og senere i byggets levetid, forteller Bjørnar Gulliksen.

De forteller at Norsk Brannvernforening har utgitt nye lærebøker som skal gi god kunnskap om varme arbeider.

– Vi bidrar gjerne til å oppklare eventuelle misforståelser, og vil også komme med mer informasjon og gode råd rundt dette fremover, sier de fire produsentene.