Kompetansedirektør Kjetil Tvedt i BNL.. Foto: BNL
Kompetansedirektør Kjetil Tvedt i BNL.. Foto: BNL

Syv av ti bedrifter i byggenæringen mangler viktig kompetanse

NHOs nyeste kompetansebarometer viser at byggenæringen er blant de næringene med størst udekket kompetansebehov. Hele syv av ti bedrifter sier de har behov for kompetent arbeidskraft som de ikke klarer å mette.

Det skriver Byggenæringens Landsforening (BNL) i en pressemelding onsdag.

Se hele kompetansebarometeret her.

Det siste året har over halvparten av BNLs medlemmer forsøkt å rekruttere fagpersonell uten å lykkes, heter det i meldingen. NHOs kompetansebarometer viser at det spesielt er arbeidere med håndverksfag (75 prosent), teknisk fagskole (64 prosent) og ingeniør- og teknisk kompetanse (60 prosent) som mangler.

– Næringen mangler viktig kompetanse, som kan bidra til å bygge det moderne og bærekraftige Norge, sier kompetansedirektør Kjetil Tvedt i BNL.

Byggenæringen trenger, ifølge pressemeldingen, ti prosent flere lærlinger. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) har gjort beregninger som viser at byggenæringen mangler 360 lærlinger. Til sammenligning ble det inngått 3.584 lærekontrakter med unge i 2022.

– Dette stemmer godt med meldinger vi får fra bransjen. Bedriftene får rett og slett ikke tak i nok lærlinger, og slik har det vært i mange år, sier Tvedt.

Ifølge NHOs kompetansebarometer har over 70 prosent av bedriftene i byggenæringen lærlinger i arbeidsstokken. Nesten 90 prosent av alle som går VG2 Byggfag, får lærlingeplass, så sjansen for å få læreplass er større i byggenæringen enn i mange andre yrkesfag.

Første mars er søkefristen for de som skal søke videregående utdanning.