Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) er fornøyd med utviklingen for antall lærekontrakter. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) er fornøyd med utviklingen for antall lærekontrakter. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Nær 9 av 10 søkere innen bygg- og anleggsteknikk fikk lærekontrakt

81 prosent av søkerne hadde ved utgangen av fjoråret fått en lærekontrakt. Det er en økning på tre prosentpoeng fra året før og er den høyeste andelen som er registrert siden målingene startet i 2011. Bygg- og anleggsteknikk kommer aller best ut.

Nye tall fra Utdanningsdirektoratet (Udir) viser at det i 2021-2022 ble inngått 25.000 nye lærekontrakter. Det er 400 flere enn året før og et historisk høyt tall, ifølge Kunnskapsdepartementet.

– Dette viser at pilene peker i riktig retning og det er attraktivt å velge yrkesfag. Regjeringen jobber hardt sammen med fylker og partene for å få stadig flere ungdommer ut i lære, sier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) i en pressemelding.

Høyt innenfor bygg- og anleggsteknikk

Det er variasjon mellom de ulike utdanningsprogrammene når det gjelder hvor lett det er å få en læreplass.

Innenfor bygg- og anleggsteknikk fikk 87 prosent av søkerne en lærekontrakt, mens tallet er 71 prosent på helse- og oppvekstfag.

– Bygg- og anleggsbransjen gjør noe helt rett når de ser på lærlingene som den beste måten å rekruttere fremtidige ansatte på. Det er forutsigbart for elevene som velger bygg- og anleggsfag, når bransjen over tid er gode til å ta inn lærlinger. Det gode samarbeidet mellom de videregående skolene, lærebedriftene og fylkeskommunene er avgjørende for å få dette til. Vi må jobbe for at den positive utviklingen fortsetter, slik at enda flere får læreplass av de som søker nå denne våren, sier Brenna i en kommentar til Byggeindustrien.

Flest fikk læreplass i Rogaland og Agder

Det er også forskjeller mellom fylkene i hvor stor andel av søkerne som får læreplass. Sammenlignet med 2021 har andelen søkere som fikk læreplass økt i alle fylker, bortsett fra i Vestland. Der gikk andelen ned 1,4 prosentpoeng, til rundt 82 prosent.

Rogaland og Agder hadde den høyeste andelen søkere som fikk læreplass. Der fikk 85 prosent av søkerne en lærekontrakt, mens 73 prosent fikk lærekontrakt i Vestfold og Telemark.

Lærekontrakt fordel på fylke. Kilde: Kunnskapsdepartementet
Lærekontrakt fordel på fylke. Kilde: Kunnskapsdepartementet

Det er satt av 460 millioner kroner til yrkesfagløftet i årets statsbudsjett. Det er ifølge Kunnskapsdepartementet en økning på om lag 90 millioner kroner fra året før.

Pengene skal blant annet gå til å styrke arbeidet for flere læreplasser, bedre formidlingen og kvalifisere flere elever til læreplass.

Artikkelen ble oppdatert etter første publisering med en egen kommentar fra Tonje Brenna om tallene for bygg- og anleggsteknikk.