Sigurd Løvfall og Elisabeth Baird får nye roller i Sweco. Foto: Nicki Twang, Pixel & Co

Sigurd Løvfall og Elisabeth Baird får nye roller i Sweco. Foto: Nicki Twang, Pixel & Co

Sweco gjør endringer i ledergruppen

Divisjonsdirektør Sigurd Løvfall går over i ny lederrolle i Sweco-konsernet. Samtidig tar Elisabeth Baird over som ny divisjonsdirektør for energi i Sweco Norge.

Løvfall har vært divisjonsdirektør for Swecos norske energidivisjon siden 2017, og begynte i selskapet i 2012. Nå får han nye utfordringer i konsernet som Chief Digitalisation Officer.

– Digitalisering er en av de sterkeste driverne for utvikling i vår næring, og nå ser jeg frem til å bidra når vi setter retningen for alle våre virksomheter på tvers av Europa. For vår del handler digitalisering om hvordan vi, som rådgivere, kan skape mer verdi for våre kunder gjennom digitaliserte verdikjeder. Som Europas ledende rådgivende ingeniørselskap, har Sweco en unik posisjon til å bli bransjeleder innen innovasjon og digitalisering. Jeg er glad for tilliten jeg har fått når jeg skal lede og samordne dette i ledelsen på tvers av Sweco-konsernet, sier Sigurd Løvfall i en pressemelding.

Elisabeth Baird tar over som divisjonsdirektør for energi. Baird har jobbet i Sweco siden 2008. Hun kommer fra stillingen som avdelingsleder for geofag og feltundersøkelser i Bergen.

– Jeg er svært glad for muligheten til å lede Swecos Energidivisjon, og alle de 450 dyktige fagfolkene i divisjonen. Nå ser jeg frem til å bli bedre kjent med de ulike regionene, medarbeiderne og til å få muligheten til å jobbe tettere på energimarkedet, sier den nye divisjonsdirektøren i meldingen..

Endringen i Sweco Norges ledelse trer i kraft 1. januar 2022, og administrerende direktør Grete Aspelund er fornøyd med at Baird har takket ja til stillingen.

– Vi har mange dyktige talenter i Sweco. Når Sigurd går over i en ny rolle i Sweco Group, hadde vi flere kvalifiserte kandidater på talentlisten vår. Etter en grundig evalueringsprosess, er jeg glad for at Elisabeth takker ja til denne muligheten, og er trygg på at hun vil lykkes i rollen, sier Grete Aspelund i meldingen.