Arkivfoto: Ådne Homleid

Arkivfoto: Ådne Homleid

Svikt i nyboligsalget gir fortsatt fall i salg av trelast

Akkumulert salg totalt av trebaserte byggevarer som konstruksjonsvirke og hvit trelast faller nasjonalt med 2,67 prosent per september målt i volum sammenlignet med 2022, viser statistikk fra Treindustrien.

– Sammenlignet med 2019 som et normalår før pandemien, faller akkumulert salg totalt med hele 13,23 prosent, skriver Treindustrien i en pressemelding.

For impregnert trelast øker det akkumulerte salget per september med 8,08 prosent målt i volum sammenlignet med samme periode i fjor.

Eksporten av trelast økte per september med 14,1 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Eksport av sagtømmer som råvare faller med 5,4 prosent sammenlignet med september i fjor, ifølge SSB.

Ifølge SSB faller igangsettingstillatelser for boliger med 26,1 prosent per september.

– Stopp i salget av nye boliger og stor usikkerhet preger industrielt trebyggeri og elementprodusentene i Treindustrien, ordrebøkene nå er i ferd med å gå tomme. For trelastprodusentene øker eksporten, mens etterspørselen innenlands faller. Samtidig går produksjonen av trelast og impregnert ned både i Norge og resten av Norden. Fall i etterspørsel og kraftig oppbremsing i produksjonen gir en situasjon med langt lavere lagerbeholdning enn normalt, sier administrerende direktør Heidi Finstad i Treindustrien i meldingen.