– Full stopp i salg av nye boliger rammer nå industrielt trebyggeri og elementprodusentene i Treindustrien hardt, og flere bedrifter nedbemanner, sier administrerende direktør Heidi Finstad i Treindustrien. Foto: Ingar Sørensen

– Full stopp i salg av nye boliger rammer nå industrielt trebyggeri og elementprodusentene i Treindustrien hardt, og flere bedrifter nedbemanner, sier administrerende direktør Heidi Finstad i Treindustrien. Foto: Ingar Sørensen

– Stopp i nyboligsalget rammer industrielt trebyggeri hardt

Akkumulert salg totalt av trebaserte byggevarer som konstruksjonsvirke og hvit trelast faller nasjonalt med 3,4 prosent per august målt i volum sammenlignet med 2022, viser statistikk fra Treindustrien.

Sammenlignet med 2019 som et normalår før pandemien, faller akkumulert salg totalt med hele 14,4 prosent.

– For impregnert trelast øker det akkumulerte salget per august med 7,2 prosent målt i volum sammenlignet med samme periode i fjor. Produsentene av impregnert har tidvis vært tomme på lager, som følge av etterdønninger av pandemien. Salgstallene per august for impregnert som produkt gjenspeiler dette, skriver Treindustrien i en pressemelding.

Eksporten av trelast økte per august med 16,3 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Eksport av sagtømmer som råvare faller med 5,4 prosent sammenlignet med august i fjor, ifølge SSB.

Ifølge SSB faller igangsettingstillatelser for boliger med 25,4 prosent per august.

– Full stopp i salg av nye boliger rammer nå industrielt trebyggeri og elementprodusentene i Treindustrien hardt, og flere bedrifter nedbemanner. Dette er viktige hjørnesteinsbedrifter i sine lokalsamfunn med unik kompetanse, som vi nå frykter går tapt. Etter hvert vil effekten av boligkrisen påvirke hele verdikjeden, fra skog til sagbruk og produsenter av bygg, sier administrerende direktør Heidi Finstad i Treindustrien i meldingen.