Svensk vannverk pålagt å betale erstatning til ofre for miljøgifter av typen PFAS

Det kommunale vannverket i Ronneby er pålagt av svensk høyesterett å betale erstatning til personer som har fått i seg miljøgiften PFAS gjennom drikkevannet.

Høyesterett anser at høye verdier av PFAS i blodet innebærer en betydelig fysisk svekkelse for dem det gjelder. De har pådratt seg en personskade som gir rett til erstatning.

– Dem det gjelder, har gjennom drikkevannet fått høye nivåer av PFAS i blodet. Dette kan medføre en økt risiko for negative helsefølger og sykdommer, forklarer høyesterettsdommer Jonas Malmberg i en pressemelding.

PFAS-stoffene kan blant annet svekke immunforsvaret og forstyrre fosterutvikling og forplantningsevne. De mistenkes for å øke risikoen for kreft. Stoffene gir ikke akutt sykdom, men kan skade helsen på lang sikt.

En studie i fjor tydet på at stoffene allerede finnes i regnvann over hele kloden. De spres med hav- og luftstrømmer og kalles «evighetskjemikalier» siden de i liten grad brytes ned.

De fluorholdige PFAS-stoffene brukes blant annet i tekstiler, i belegg på stekepanner, i kosmetikk, emballasje, brannskum, kjøleanlegg og medisiner.