Stockholm. Illustrasjonsfoto: Arve Brekkhus

Stockholm. Illustrasjonsfoto: Arve Brekkhus

Økonomisk resesjon i Sverige – fallende BNP i to kvartaler på rad

Den svenske økonomien har krympet to kvartaler på rad, og landet er dermed inne i en resesjon.

Nye sesongjusterte tall fra Statistiska centralbyrån (SCB) viser at bruttonasjonalproduktet (BNP) falt 0,3 prosent i tredje kvartal.

Også i foregående kvartal var det fallende BNP i Sverige. En vanlig definisjon på økonomisk resesjon er at BNP synker i to kvartaler på rad.

Én av forklaringene på nedgangen er lavere forbruk i husholdningene. Dette henger sammen med høy inflasjon og en rekke rentehevinger siden i fjor vår.

Samtidig økte eksporten med 1,4 prosent i tredje kvartal, ifølge SCB.

Sjeføkonom Jens Magnusson i banken SEB peker på at sysselsettingen fortsatt er høy og mener svakheten i den svenske økonomien ikke bør overdrives. Ifølge Magnusson kan det diskuteres om den vanlige definisjonen på resesjon gir et godt bilde av tilstanden til økonomien.

Også Danmark kan være inne i økonomisk resesjon. Foreløpige BNP-tall fra Danmarks Statistik tyder på at også den danske økonomien har krympet to kvartaler på rad.