Byggma-konsernsjef Geir Drangsland. Foto: Byggma
Byggma-konsernsjef Geir Drangsland. Foto: Byggma

Svakere fra Byggma

Byggma leverer svakere tall i årets andre kvartal sammenlignet med samme periode i fjor, og gir mye av skylden på det svake nyboligmarkedet.

Byggma-konsernets salgsinntekter i andre kvartal 2023 ble 544,7 millioner kroner som er 138,4 millioner lavere enn tilsvarende periode i 2022. Utviklingen i salgsinntekter i andre kvartal 2023 er positiv i belysningssegmentet, men negativ for øvrige segmenter sammenlignet med samme periode i 2022.

Konsernet oppnådde et EBITDA-resultat i andre kvartal 2023 på 75,6 millioner kroner mot 109,9 millioner i samme periode i fjor.

– Byggevarebransjen har hittil i år opplevd en kraftig tilbakegang. En viktig indikator på endring i markedets størrelse er boligprodusentenes publisering av antall solgte og igangsatte boliger hittil i år i forhold til samme periode i fjor. I første halvår 2023 er det solgt 6.945 boliger sammenlignet med 11.363 boliger i første halvår 2022, tilsvarende en nedgang på 39 prosent. For igangsettelse er nedgangen 43 prosent. Dette er den største reduksjonen vi har opplevd i byggevarebransjen i moderne tid, sier konsernsjef Geir Drangsland i Byggma i en børsmelding.

– Som for mange bransjer er det også i vår mange faktorer som internasjonal uro, renteøkninger og kraftig inflasjon som gjør at mange utsetter bygging av bolig. Det positive i dette bildet er at det underliggende behovet for boenheter er økende. Dette betyr at når vi har lavt salg av boliger som er langt under behovet, så øker den teoretiske ordrereserven kraftig. Dette vil på et senere tidspunkt gi et kraftig løft i bransjen. Vi synes det er et styrketegn med Byggmakonsernet at til tross for svært krevende markedsforhold så har konsernet en sunn lønnsomhet både i kvartalet og hittil i år, legger han til.

I 2. kvartal 2023 ble driftsresultatet 53,5 mot 88,5 millioner kroner i samme periode i 2022. Driftsresultatet pr. andre kvartal 2023 ble 145,9 mot 170,1 millioner kroner pr. andre kvartal 2022. Utviklingen i driftsresultat i andre kvartal 2023 er negativ i alle segment bortsett fra belysningssegmentet som har et mindre negativt driftsresultat.