– Det er et samstemt styre som går ut med denne innstillingen overfor landsmøtet og vi håper selvsagt på bred støtte fra landsmøtedelegatene, sier styreleder Per Ove Sivertsen i Byggmesterforbundet. Arkivfoto

Styret i Byggmesterforbundet innstiller på å etablere landsforening i NHO for bygghåndverksbransjer og melde forbundet ut av BNL

Styret i Byggmesterforbundet kommer til landsmøtet på Gardermoen 17. juni med en innstilling om å melde forbundet ut av BNL og samtidig starte arbeidet med å opprette en landsforening som foreløpig har arbeidstittelen NHO Bygghåndverk.

Får styret støtte fra landsmøtet vil Byggmesterforbundet formelt melde seg ut av BNL 1. juli 2020.

– Det er et samstemt styre som går ut med denne innstillingen overfor landsmøtet og vi håper selvsagt på bred støtte fra landsmøtedelegatene. Vi mener at styret har sittet tett på medlemmenes oppfatninger rundt denne saken. Det vil alltid være noen som av ulike årsaker kan ha andre tanker om prosessen, og som kanskje ikke har gått dypt nok inn i saken, men vi har stor tro på en bred støtte i denne saken, sier styreleder Per Ove Sivertsen i Byggmesterforbundet til Byggeindustrien.

Det var Byggmesteren som omtalte saken først. (Krever innlogging)

Kan bli utmelding 1. juli
Går det som styret ønsker vil en formell utmelding skje 1. juli slik at den kan tre i kraft seks måneder senere.

– Det må også noen vedtektsendringer til som skal skje på formannskonferansen i november, men dette blir da kun en formalitet hvis landsmøtet tilslutter seg styrets forslag, legger Sivertsen til. Vedtaksendringer krever ¾ flertall.

Styrelederen sier de har hatt dialog med andre foreninger i BNL-paraplyen om prosessen som nå er på gang, og muligheten for andre å bli med over i det som blir omtalt som NHO Bygghåndverk.

– ­ Vi har snakket med flere aktører, men konsentrerer oss nå om vår videre prosess frem mot landsmøtet neste uke, så får vi komme tilbake til hva som skjer videre, legger Sivertsen til.

Han forteller at det også har hatt dialog med NHO i sakens anledning.

– Dette vil selvsagt bli jobbet videre med når vedtaket er i havn, sier han.

Sivertsen forteller at utmeldingen ikke er en protest mot måten BNL opererer på.

– Vi mener en skilsmisse fra BNL vil bli bra for Byggmesterforbundets medlemmer, slik at vi igjen kan stå på egne ben. Vi har vært med i BNL siden oppstarten. Rammevilkårene endrer seg over tid, bransjeinteresser går i mer ulike retninger og synene på hvordan tingene bør løses i viktige saker endrer seg. Spriket blir på mange måter for stort mellom de ulike bransjeforeningene, og vi må tenke på formålet til Byggmesterforbundet og våre medlemmer. Det er ikke noe galt med ulike bransjeinteresser i BNL som følge av denne utviklingen, men vi mener vi kan tjene våre medlemmer, og det vi jobber for, bedre ved å stå utenfor BNL. Da i en landsforening hvor bygghåndverkinteressene blir tydeligere internt i NHO og ovenfor myndighetene, sier Sivertsen.

Haakon Tronrud. Arkivfoto: Svanhild Blakstad

Har respekt for forbundets prosess

Nyvalgt styreleder i BNL, Haakon Tronrud, sier til Byggeindustrien at BNL har respekt for at Byggmesterforbundet må få lov til å kjøre denne prosessen og gjøre sine vurderinger.

– Vi har respekt for at medlemsbedriftene som er organisert i Byggmesterforbundet vil gjøre det som er best for dem. Styret i BNL er klare på at vi ønsker å lytte for å forstå behovet til Byggmesterforbundets medlemmer. Vi har også prøvd prøve å imøtekomme hva vi tror er viktig for Byggmesterforbundet, men føler nok at ikke vi ikke helt har fått taket på hvilke konkrete tiltak forbundet mener BNL skal gjøre for å imøtekomme deres behov, sier Tronrud.

Han mener situasjonen som har vært de siste årene ikke er holdbar, og ser frem til en avklaring rundt spørsmålet.

– Denne saken var oppe på generalforsamlingen til BNL i fjor, og vi har gjennom inneværende år arbeidet for å finne gode løsninger, men må erkjenne at vi ikke er kommet dit vi ønsker, sier han.

Tronrud var i sin tid selv sterkt delaktig i opprettelsen av Bygghåndverkernes landsforening, og da som styreleder av Byggmesterforbundet. Det gikk ikke lang tid før man etablerte BNL. Han mener interessene til alle bransjeforeninger blir vesentlig styrket ved å stå sammen gjennom en paraplyorganisasjon som BNL.

– Jeg mener helt klart at de ulike bransjene i byggenæringen gjennom dannelsen av BNL fikk den nødvendige tyngden vi trenger. Det er derfor trist at vi ikke finner en måte å arbeide på som alle ser seg tjente med. Jeg er ikke i tvil om at vi som sterke og store sammen kan komme lenger enn hver for oss. Vi har heller aldri sett en større betydning av hele BNL-familien enn vi har sett de siste månedene. Jeg håper derfor Byggmesterforbundets landsmøte kommer frem til en løsning som gjør at vi får et godt og langsiktig fremtidig samarbeid, men vi har samtidig respekt for et annet utfall om det skulle bli tilfelle. Nå får vi se hvilke vedtak som kommer og ta det derfra, utdyper Tronrud, som representerer Norsk Eiendom i BNL-styret.