Det var stort oppmøte på BNLs generalforsamling tirsdag.

BNLs generalforsamling stemte ned Byggmesterforbundets forslag til vedtektsendring - har ingen plan B klar

Byggmesterforbundet fikk kun ni stemmer på BNLs generalforsamling der man skulle stemme rundt forslaget som ville medført en drastisk slanking av BNLs virksomhet - og dermed falt forslaget. Spenningen nå står rundt hvordan Byggmesterforbundet videre vil håndtere denne saken.

Byggmesterforbundets forslag hadde følgende ordlyd: «Det startes opp et arbeide for å omorganisere Byggenæringens Landsforening til kun å ivareta nåværende arbeidsgiverfunksjon og de tilhørende overenskomster.  Omorganiseringen skal være gjennomført innen generalforsamlingen i 2020».

Fikk med seg to "eksterne" stemmer
Forslaget fikk et overveldende flertall på Byggmesterforbundets landsmøte forrige fredag, men som ventet fikk de liten støtte på generalforsamlingen i paraplyorganisasjonen.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Det var ni som stemte for, mens 31 stemmer var imot forslaget. Det betyr at det var to i tillegg til Byggmesterforbudets egne representanter som stemte for forslaget.

Selv om resultatet av avstemmingen i BNL-fellesskapet var helt klar, var det stor debatt rundt innholdet i forslaget til Byggmesterforbundet.

Begrunnelsen bak innstillingen fra styret i Byggmesterforbundet er uro både i medlemsmassen og i lokalforeningene knyttet til manglende resultatoppnåelse, synlighet og negativ medlemsutvikling.

- Forbundet må satse på å fremstå mer presist og selvstendig i profilering av saker og bli en tydeligere aktør lokalt, fremgår det i forslaget.

Byggmesterforbundet peker på at BNL gjør en god jobb med arbeidsgiverspørsmål og at det er mange felles interesser i næringen innenfor tariff og overenskomst som det er naturlig at landsforeningen arbeider med, men forbundet er ikke fornøyd med hva de for øvrig får igjen for avgifter og innsats som de bidrar med til landsforeningen.

– Ressursene vi har tilført BNL-fellesskapet har ikke gitt de ønskede resultater og innflytelse på rammevilkår for våre medlemsbedrifter, skriver Byggmesterforbundet i begrunnelsen.

De skriver også i begrunnelsen at de generelt opplever at det er en utfordring for BNL å komme til enighet innad, og fremstå tydelig utad i enkeltsaker.

Hva som skjer videre er nå foreløpig uklart.

- Har ingen plan B
Styreleder Per Ove Sivertsen sier Byggmesterforbundet nå skal diskutere den videre fremdriften i saken etter at forbundets forslag ble stemt ned i BNLs generalforsamling tirsdag.

– Utfra signalene i forkant var dette ikke uventet, men vi vet foreløpig ikke hva som skjer videre. Vi skal nå diskutere avstemmingen og prosessen blant medlemmene i styret. Vi har ikke noen plan B liggende klar, sier Sivertsen like etter at avstemmingen er gjennomført på NHO-huset.

I utgangspunktet er ikke neste oppsatte styremøte i Byggmesterforbudet før utpå høsten, men Sivertsen ser for seg at det vil bli gjennomført samtaler tidligere enn dette.

Styreleder Dag Andresen i BNL påpeker at BNL har en vedtatt strategi de skal følge i det videre arbeidet – men understreker at de har fått sterke signaler både i forkant av generalforsamlingen og i forbindelse med behandlingen av Byggmesterforbundets forslag.

– Oppgavene står i kø foran oss, og vi skal jobbe for å bli enda bedre, og spisse virksomheten vår ytterligere for å gjøre en best mulig jobb for alle våre medlemmene, sier Dag Andresen.

I forkant av avstemmingen pekte han på at dette har vært vanskelig for BNL-fellesskapet, men han ser for seg et fortsatt sterkt BNL – og er fornøyd med hvordan forslaget er behandlet.

– Jeg håper på et sterkt, kraftfullt og samlet BNL også fremover. Vi må få det beste ut av fellesskapet, og spisse noen saker enda mer, uttalte styrelederen i forkant av avstemmingen.

Liten støtte
Styreleder Jørgen Evensen i EBA uttalte i debattrunden i forkant av avstemmingen at dette i utgangspunktet var en trist debatt – og måten dette er gjort på.

– BNL består av et fellesskap av 15 bransjer - og BNL skal løfte hele næringen frem, og legge til rette for hvordan dette skal gjøres. Det at vi opplever at denne prosessen skjer på utsiden, gjør at det svekker debatten og oppgavene som vi jobber med. Når energien brukes til interne saker, så svekker det arbeidet vårt utad, uttalte Evensen som oppfordret Byggmesterforbundet til å gjøre et valg om å være med i en prosess i å gjøre de riktige valgene for fremtiden.

Det var ingen av bransjeforeningene som gikk ut og støttet selve forslaget til Byggmesterforbundet, selv om flere pekte på deler hvor man var enige i synspunktene som var lagt frem. Dette omhandlet blant annet gjennomslag for håndverkerfaget og synlighet overfor medlemmene.