Styret i EBA, Vestenfjelske avdeling, som ble gjenvalgt på årsmøtet i helgen. Fra venstre Ingmar Austevoll, Rune Karlsen, Arne Kleivdal, Inger Kristin Ulveseth (nestleder), Per Christian Stoltz (leder) og Hans Skorpen. Foto: EBA Vestenfjelske

Styret gjenvalgt i EBA Vestenfjelske

EBA Vestenfjelske har avholdt årsmøte i helgen. Styreleder Per Christian Stoltz og resten av styret ble gjenvalgt.

Årsmøtet i EBA Vestenfjelske ble som vanlig avholdt på Solstrand Fjord Hotel i Os, og oppslutningen fra medlemsbedriftene var god. I tillegg til behandling av årsmøtesaker i foreningen og i Byggopp Hordaland ble det gjennomført et bredt anlagt faglig program.

Valgkomiteen med Marie Therese Haukeland i spissen hadde heller ikke denne gang en spesielt vanskelig jobb. Som i fjor ble det foreslått gjenvalg over for alle tillitsvalgte, noe årsmøtet sluttet seg til. Det innebærer at styret i EBA Vestenfjelske har følgende medlemmer:
* Styreleder: Per Christian Stoltz, Stoltz Entreprenør.
* Nestleder: Inger Kristin Ulveseth, Brødr. Ulveseth.
* Styremedlemmer: Ingmar Austevoll, Veidekke, Hans Skorpen, LAB Entreprenør og Rune Karlsen, Veidekke (styreleder i EBA Vestenfjelske, avdeling Sogn og Fjordane).
Varamedlem: Arne Kleivdal, Betonmast Bergen.

Per Christian Stoltz ble også gjenvalgt som leder i styret i Byggopp Hordaland, og Inger Kristin Ulveseth som nestleder. Gjenvalgt til dette styret ble også Jørgen Marthinussen, NCC Norge, Arnt Rune Andreassen, Entreprenør Magnar Sivertsen, og Martha Brandvik, Engelsen Bygg. Norsk Arbeidsmandsforbund har valgt Torbjørn Reigstad som deres representant i styret i Byggopp Hordaland og tilsvarende er Fellesforbundet / Unionen Fagforening representert med Mads Wiik Kleven.

(Klikk for større versjon)