Sommerstudentene i Sweco og Aspelin Ramm presenterte nylig sitt prosjekt Sirkulærbyen. Fra venstre Erik Aune, Sara Græsli, Marthe Bjella, Oslo-ordfører Marianne Borgen, byrådssekretær for byutvikling Rasmus Reinvang (MDG), Ingvild Høgseth og Micael Hailemicael. Foto: Nicki Twang

Studentprosjekt: - Vil erstatte gamle parkeringskjellere med matproduksjon

Kan et område midt i byen bli sirkulært, med alt fra energi til materialbruk, produksjon, varer og tilbud? Ja! sier de fem studentene som har hatt sommerjobb i Sweco og Aspelin Ramm.

I sommer har studentene, med bakgrunn fra arkitektur- og ingeniørfag, undersøkt hvordan et område som strekker seg fra Nedre Akerselva til Grønland kan bli sirkulært. På fredag presenterte de sine forslag til hvordan «Sirkulærbyen» kan utformes, ifølge en pressemelding fra Sweco.

– I dag preges området fra nedre Akerselva til Grønland av harde flater, et svakt og usammenhengende sykkelnettverk og mye biltrafikk, slik trenger det ikke være i fremtiden, sier sommerstudent Sara Græsli.

Algeproduksjon og garasjedyrking

Under presentasjonen la studentene frem flere forslag til hvordan området kan bli sirkulært.

– For å sikre at bydelen blir selvforsynt må vi legge til rette for både energi- og matproduksjon, derfor foreslår vi å erstatte gamle parkeringskjellere med helårsproduksjon basert på hydroponiske dyrkningsmetoder. I tillegg må alt ubrukt areal i bydelen få nye funksjoner, kanskje kan algeproduksjon og insektfarmer bli fremtidens kortreiste mat, sa Marthe Bjella.

Studentene trakk også frem vindturbiner, solceller og -fangere, og biogassanlegg som energikilder i området.

– Her skal all energi være fornybar. Vi foreslår også vertikale vindturbiner og ballongturbiner som energikilder. Videre vil også algeproduksjon bli en del av energimiksen, fortalte Græsli.

I sirkulærbyen er det også et stort fokus på gjenbruk.

– Et viktig premiss for å redusere utslipp er å redusere forbruk. Derfor vil vi opprette sirkulære handelssentre hvor gjenbruk, deling, fiksefasiliteter, resirkulering og ombruk står i fokus. For å gjøre det enkelt for folk å velge bærekraftig vil vi også lansere en «Sirkulær-app» hvor man får oversikt over alt av varer og tjenester som finnes på området.

Oslos grønne drøm

Oslo S utgjør en stor del av området studentene har utforsket i sommer, og her ønsker de å transformere skinneområdet til en produserende, innbydende og grønn ferdselsåre.

– I dag brukes ikke arealet over skinnegangene, og her er det et stort potensial. Perrongtaket kan for eksempel brukes til matproduksjon, mens solceller kan dekke skinnegangen. Vi foreslår også å legge et grønt lokk over deler av området, og gjøre dette til en grønn ferdselsåre som kan brukes til både lek og gange, sa Bjella.

Sirkulærbyen - Oslos grønne drøm.