I forrige uke gikk startskuddet for flere sommerstudenter, med besøk hos Vollebekk Fabrikker og Norsk Gjenvinning. Begge er aktører innen den praktiske utførelsen av sirkulærøkonomien, og kanskje kan studentene finne inspirasjon som kan implementeres i en byutviklingskontekst.  Fra venstre: Erik Sjøvold Aune, Sara Græsli, Ingvild Høgseth, Marthe Bjella og Micael Mebrathu Hailemicael. Foto: Nicki Twang

Sommerstudenter i Sweco og Aspelin Ramm får bryne seg på sirkulærøkonomi

Hva hvis nedre Akerselva og Grønland var en egen planet?

Dette er utfordringen årets sommerstudenter i Sweco og Aspelin Ramm har når de i løpet av seks hektiske uker skal utforske hvordan byen vil se ut og fungere hvis man legger en streng sirkulærøkonomi til grunn for byutviklingen, ifølge en pressemelding fra Aspelin Ramm.

En gang for lenge siden, på det glade og ubekymrede åttitallet, hadde DeLillos en sang som gikk omtrent sånn: Lille Oslo er en egen planet, alle gatene er forskjellige land, hvert strøk en verdensdel, og vi suser av gårde, alle mann ...

Hva hvis det var sånn – at stedene våre var avsondret andre steder og nødt til å klare seg selv med det de hadde? Slik starter oppgaven som fem tverrfaglige studenter fikk presentert mandag i forrige uke.

Det er fjerde år på rad Sweco og Aspelin Ramm engasjerer sommerstudenter for å tenke nytt om ulike temaer knyttet til byutvikling. Tidligere oppgaver har vært Kjeller 2023, Fremtidens Rosenholm og Produksjonsbyen. Årets oppgave har fått navnet Sirkulærbyen, og studieområdet er området rundt nedre del av Akerselva og Schweigaards-gate.

Noen av spørsmålene de skal forsøke å svare på er hvordan vi bør planlegge byen i en mer sirkulær framtid, og utforske løsninger for hvordan nabolaget kan fungere i seg selv – selvforsynt og selvforsterkende, hvordan de fysiske strukturene skal utformes, hvordan de sosiale strukturene skal ordnes og hvordan bytter av varer og tjenester mellom mennesker skal foregå i et helt livsløp.
– Vi har store forventninger til spennende tankeprosesser og kanskje noen konkrete forslag og prinsipper som vi kan ta med oss videre i utviklingen av området, sier Kenneth Dahlgren, sjef for byutvikling og samfunn i Aspelin Ramm.

Alle de pågående planprosessene som peker på betydelig transformasjon av dette området, helt sentralt i Oslo, gjøre dette til et interessant område å studere.
– Vi synes det er både interessant og relevant å se på den kommende utviklingen fra et sirkulært perspektiv og undersøke hvilke mulige synergier det kan være mellom de ulike prosjektene. For å vurdere dette vil det være viktig både å forstå områdets karakter i dag, men også se på kommende prosjekter. Vi utfordrer studentene – og håper de også vil utfordre oss, sier Dahlgren.