Sigbjørn Gjelsvik. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Stortingsrepresentant stilte spørsmål om valg av spansk entreprenør på jernbanejobb i Bergen

21. november meddelte Bane NOR at spanske AZVI s.A. var tiltenkt jobben med den jernbanetekniske kontrakten Arna-Fløen i Bergen. Før jul tok NRC Group ut midlertidig forføyning for å stoppe signeringen, og saken er nå også tatt opp i Stortinget.

Det var onsdag 21. november Bane NOR meddelte at AZVI var tiltenkt å utføre den jernbanetekniske kontrakten i Bergen. Totalt var det med tre aktører i finalerunden. AZVI hadde det høyeste tilbudet på 508 millioner kroner i sluttrunden, mens NRC og Baneservice lå på henholdsvis 488 og 480 millioner kroner.

Både NRC og Baneservice klaget på tildelingen av den jernbanetekniske kontrakten, men klagene ble ikke tatt til følge. Dermed valgte NRC å ta ut midlertidig forføyning i saken.

NRC valgte dermed å gå til det skritt å stoppe kontraktsigneringen, og med kjennelsen i Oslo tingrett kunne ikke Bane NOR gjennomføre signeringen som planlagt.

– Utfra opplysningene vi sitter på mener vi tildelingen til AZVI er gjort på feil grunnlag. Vi mener også å ha krav på ytterligere informasjon rundt de innleverte tilbudene og vurderingene som er gjort rundt dette, noe vi foreløpig ikke har fått. Derfor valgte vi å benytte oss av muligheten til å ta ut midlertidig forføyning slik at vi kan få de nødvendige fakta på bordet, sa Øivind Horpestad, konsernsjef i NRC Group i en kommentar til Byggeindustrien.

Saken er også tatt opp som skriftlig spørsmål i Stortinget.

14. desember silte stortingsrepresentant Sigbjørn Gjelsvik (Sp) følgende spørsmål til samferdselsminister Jon Georg Dale til om saken:

«Hva er det som skulle tilsi at gjennomføringsrisikoen ved å velge en spansk entreprenør skulle være lavere enn ved å velge etablerte norske aktører til et utbyggingsprosjekt på norsk jernbane og vil samferdselsministeren bidra til større åpenhet om hvilke kvalitetskriterier som blir lagt til grunn og hvordan disse blir definert og vektet innenfor anbudsprosesser på norsk jernbane?»

Jon Georg Dale ønsker i sitt svar ikke å gå nærmere inn på saken slik den nå står. Han skriver i sitt svar til Gjelsvik følgende:

«Fastsetting og vekting av kvalitetskriteria som blir lagt til grunn i Bane NOR SF sine konkurransar, er avgjerder som fattast av føretaket sjølv, innanfor dei konkurransereglane som gjeld. I den konkrete saka som stortingsrepresentanten her sikter til, finn eg det ikkje rett å gå inn i dette ettersom dette er ei sak som blir behandla i rettsapparatet.»