Illustrasjon: Bane NOR/Baezeni

NRC tar ut midlertidig forføyning på Arna-Fløen - stopper kontraktsignering med AZVI

Både NRC og Baneservice klaget på tildelingen av en jernbaneteknisk kontrakt til en verdi på rundt en halv milliard kroner i prosjektet Arna-Fløen i Bergen til spanske AZVI s.A. Klagene ble ikke tatt til følge, men nå har NRC tatt ut midlertidig forføyning i saken.

NRC valgte dermed å gå til det skritt å stoppe kontraktsigneringen, som sannsynligvis ville blitt gjennomført fredag eller tidlig i neste uke. Med kjennelsen i Oslo tingrett kan nå Bane NOR ikke gjennomføre signeringen – og Bane NOR har fått en svarfrist til 4. januar.

– Utfra opplysningene vi sitter på mener vi tildelingen til AZVI er gjort på feil grunnlag. Vi mener også å ha krav på ytterligere informasjon rundt de innleverte tilbudene og vurderingene som er gjort rundt dette, noe vi foreløpig ikke har fått. Derfor valgte vi å benytte oss av muligheten til å ta ut midlertidig forføyning slik at vi kan få de nødvendige fakta på bordet, sier Øivind Horpestad, konsernsjef i NRC Group i en kommentar til Byggeindustrien.

Byggeindustrien får bekreftet fra Bane NOR at det er tatt ut midlertidig forføyning i saken.

– Vi kan bekrefte at den ene klageren gått til tingretten med begjæring om midlertidig forføyning – og vi kan dermed ikke skrive kontrakt med entreprenør før tingretten har tatt stilling til saken, sier Ingvild Eikeland, kommunikasjonsleder Utbygging Vest/Midt i Bane NOR i en kommentar til Byggeindustrien.

Det var 21. november Bane NOR meddelte at AZVI s.A. ble tildelt den jernbanetekniske kontrakten Arna-Fløen i Bergen. Deretter ble tildelingen påklaget av de to andre entreprenørene i konkurransen.

Totalt var det med tre aktører i finalerunden. AZVI hadde det høyeste tilbudet på 508 millioner kroner i sluttrunden, mens NRC og Baneservice lå på henholdsvis 488 og 480 millioner kroner.

I evalueringen av tilbudene la Bane NOR stor vekt på oppdragsforståelse og gjennomføringsevne.

– Valget av denne entreprenøren reduserer gjennomføringsrisikoen for prosjektet. Vi vurderer at AZVI s.A. har de beste forutsetningene for å utføre arbeidet til rett tid, kvalitet og kost, uttalte prosjektsjef for Arna-Fløen i Bane NOR, Katrine Sælensminde Erstad i en pressemelding rundt tildelingen.