Illustrasjon: Bane NOR/Baezeni

Baneservice og NRC påklager tildelingen av Bane NOR-kontrakt til spansk entreprenør

21. november kunngjorde Bane NOR at spanske AZVI s.A. ble tildelt en jernbaneteknisk kontrakt til en verdi på rundt en halv milliard kroner i prosjektet Arna-Fløen i Bergen. Nå er tildelingen påklaget av de to andre entreprenørene i konkurransen.

Totalt var det med tre aktører i finalerunden - og Byggeindustrien er kjent med at de to øvrige aktørene i konkurransen er Baneservice og NRC Group. Dette får vi også bekreftet fra adm. dir. Ingvild Storås i Baneservice og konsernsjef Øivind Horpestad i NRC Group.

Begge disse har nå påklaget avgjørelsen til Bane NOR.

Byggeindustrien får også bekreftet fra Bane NOR at det er kommet inn to klager rundt tildelingen.

– Det er kommet inn to klager til konkurransen, og vi jobber nå med å svare de aktuelle aktørene. Dette innebærer også at karenstiden er forlenget med tre dager til etter at selskapene som påklager avgjørelsen har fått tilbakemelding fra Bane NOR, sier kommunikasjonsleder Ingvild Eikeland i Bane NOR til Byggeindustrien.

Kontrakten omfatter det jernbanetekniske arbeidet på nye Arna stasjon, samt i den nybygde og den opprinnelige Ulriken tunnel, og har en verdi på omkring en halv milliard kroner.

I pressemeldingen som ble sendt ut i forbindelse med tildelingen av kontakten til spanske AZVI, uttalte Bane NOR at de var godt fornøyd med konkurransen om kontrakten.

– Det var en jevn konkurranse mellom tre godt kvalifiserte firma, sa konserndirektør Einar Kilde i Bane NOR.

I evalueringen av tilbudene la Bane NOR stor vekt på oppdragsforståelse og gjennomføringsevne.

– Valget av denne entreprenøren reduserer gjennomføringsrisikoen for prosjektet. Vi vurderer at AZVI s.A. har de beste forutsetningene for å utføre arbeidet til rett tid, kvalitet og kost, uttalte prosjektsjef for Arna-Fløen i Bane NOR, Katrine Sælensminde Erstad i meldingen.