llustrasjon: Bane NOR/Baezeni

Klagene ikke tatt til følge på Arna-Fløen

I november kunngjorde Bane NOR at spanske AZVI s.A. ble tildelt en jernbaneteknisk kontrakt til en verdi på rundt en halv milliard kroner i prosjektet Arna-Fløen i Bergen. Dette ble påklaget av Baneservice og NRC Group, men disse klagene skal nå være avvist, og entreprenørene har frist frem til utløpet av torsdag fot å vurdere om de skal ta saken videre.

– Status nå er at Bane NOR har gitt utfyllende svar på de to klagene som er kommet inn. Videre har vi forlenget karenstiden til 13.12.18, skriver Ingvild Eikeland, kommunikasjonsleder Utbygging Vest/Midt i Bane NOR i en epost til Byggeindustrien.

Det var 21. november Bane NOR meddelte at AZVI s.A. ble tildelt den jernbanetekniske kontrakten Arna-Fløen i Bergen. Deretter ble tildelingen påklaget av de to andre entreprenørene i konkurransen.

Totalt var det med tre aktører i finalerunden – og ifølge DN hadde Azvi det dyreste tilbudet på 508 millioner kroner i sluttrunden, mens NRC og Baneservice lå på henholdsvis 488 og 480 millioner kroner.

Kontrakten omfatter det jernbanetekniske arbeidet på nye Arna stasjon, samt i den nybygde og den opprinnelige Ulriken tunnel.

I pressemeldingen som ble sendt ut i forbindelse med tildelingen av kontakten til AZVI, uttalte Bane NOR at de var godt fornøyd med konkurransen om kontrakten.

– Det var en jevn konkurranse mellom tre godt kvalifiserte firma, sa konserndirektør Einar Kilde i Bane NOR.

I evalueringen av tilbudene la Bane NOR stor vekt på oppdragsforståelse og gjennomføringsevne.

– Valget av denne entreprenøren reduserer gjennomføringsrisikoen for prosjektet. Vi vurderer at AZVI s.A. har de beste forutsetningene for å utføre arbeidet til rett tid, kvalitet og kost, uttalte prosjektsjef for Arna-Fløen i Bane NOR, Katrine Sælensminde Erstad i meldingen.