Administrerende direktør Harald V. Nikolaisen i Statsbygg. Foto: Statsbygg

Administrerende direktør Harald V. Nikolaisen i Statsbygg. Foto: Statsbygg

Største investeringsbevilgning i Statsbyggs historie

I statsbudsjett 2022 foreslås det å bruke 9,18 milliarder kroner til investeringer i statlige bygg, en økning på rundt 40 prosent fra 2021 og den største investeringsbevilgningen Statsbygg noensinne har fått.

Det skriver Statsbygg på sine nettsider i forbindelse med at regjeringen la frem sitt forslag til statsbudsjett tirsdag.

– Det rekordhøye nivået på investeringer gjør at Statsbygg skal gjennomføre en rekke viktige prosjekter over hele landet de kommende årene. Det gleder vi oss til, og det betyr nye spennende utfordringer som Statsbygg og det norske leverandørmarkedet må løse sammen, sier administrerende direktør Harald Nikolaisen i Statsbygg.

Regjeringen vil bevilge penger både til videreføring av pågående byggeprosjekter og oppstart av nye.

Det foreslås bevilget omtrent 6,5 milliarder til ordinære byggeprosjekter innenfor Statsbyggs husleieordning. Blant de foreslåtte bevilgningene er oppstart av Blått bygg ved Nord Universitets campus i Bodø med 110 millioner korner, 22. juli-senteret i regjeringskvartalet med 92,3 millioner kroner, samlokalisering av det samiske nasjonalteateret Beaivváš og Samisk videregående skole og reindriftsskole i Kautokeino med 60 millioner kroner og oppstart av rehabiliteringen av Nationaltheatret i Oslo med 43 millioner kroner inkludert brukerutstyr.

Prosjekteringen av Bergen tinghus og samlokaliseringen av Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet i Bergen foreslås videreført med henholdsvis 40 og 60 millioner kroner. I tillegg foreslås det videre prosjektering av nytt Oslo fengsel med 30 millioner kroner.

Nytt regjeringskvartal inkludert ny energiløsning foreslås videreført med en bevilgning på 3,6 milliarder kroner.

Fagskolen for brann og redning i Tjeldsund foreslås videreført med 280 millioner kroner, og rehabilitering av Ila fengsel med 195 millioner kroner. I tillegg foreslås det bevilget 1,2 milliarder til en rekke brukerfinansierte prosjekter.

Regjeringen foreslår å bevilge omtrent 2,3 milliarder til investeringer utenfor husleieordningen. De foreslår blant annet at prosjektering av ny campus ved NTNU videreføres med 365 millioner kroner inkludert brukerutstyr. De foreslår også oppstartsbevilgning til bygging av Ocean Space Centre på 500 millioner kroner.

Videre foreslås det gitt en bevilgning til videreføring av Livsvitenskapsbygget på 900 millioner kroner, Vikingtidsmuseet på 352, 5 millioner kroner og en samlet bevilgning til brukerutstyr på 228,6 millioner kroner.