I 2019 åpnet Finansparken i Stavanger, et av Europas største næringsbygg i tre, med bærekonstruksjoner, himlinger og innredningsløsninger levert av Moelven. Foto: Sindre Ellingsen

Store svingninger for Moelven i 2019, men tjente 335 millioner

Fjoråret ble et år preget av store svingninger for Moelven. Siste halvår ble preget av både handelskrig, Brexit og barkebilleangrep. Totalt omsatte omsatte Moelven for NOK 1.0297,5 millioner i 2019, og leverte et driftsresultat på NOK 335,4 millioner kr.

– Første halvdel av året var meget solid, mens andre halvdel ble preget av usikkerhet i verdensøkonomien på grunn av handelskrig mellom Kina og USA, Brexit og mye tømmer i markedet som følge av barkebilleangrep og stormfellinger i Europa. Dette utfordret markedsaktiviteten og lønnsomheten for Moelven mot slutten av året, sier konsernsjef Morten Kristiansen i Moelven Industrier ASA i en pressemelding fra selskapet.

Konsernsjef Morten Kristiansen i Moelven. Foto: Sindre Ellingsen

Mens 2018 var ett av de sterkeste årene i Moelvens historie, ble 2019 et mer ordinært år. Omsetningen i 2019 gikk ned med NOK 723,3 millioner sammenlignet med året før, og driftsresultatet ble NOK 250,8 millioner lavere.

– Bransjen vår er ikke ukjent med slike svingninger, og dette viser hvor viktig det er med et kontinuerlig fokus på kostnadseffektiv drift og en bærekraftig struktur i konsernet, fastslår Kristiansen i pressemeldingen.

Mer stabilt framover

Nå ser han positive tendenser til en bedret markedsbalanse for Timber-divisjonen, som leverer trevarer og komponenter til det nasjonale og internasjonale industrimarkedet. Også Wood-divisjonen til Moelven, som retter seg mot byggevarehandelen og byggemarkedet, har hatt en sterk utvikling på interiørsiden, mens byggtreleveransene påvirkes av at nybyggaktiviteten har falt både i Norge og Sverige.

For divisjon Byggsystemer, med limtre, kontorløsninger og byggmoduler, ble 2019 preget av noe lavere aktivitet.

– Spesielt innenfor byggmodul, hvor vi måtte redusere kapasiteten i deler av året. Dette ser nå ut til å bedre seg, og vi tror på et mer stabilt 2020 også for denne delen av virksomheten, forklarer Kristiansen.

Intensiverer HMS-arbeidet

2019 ble preget av en rekke nye tiltak innen HMS-arbeidet til Moelven. Konsernet har en nullvisjon om skader, og i fjor ble det satset enda mer på å få ned tallet på skader.

– Vi har fått på plass et mer systematisk oppfølgingsprogram for skader, med påfølgende læringstiltak som blir delt i hele konsernet. Dette, kombinert med nye systemer og løsninger, gjør at vi intensiverer HMS-arbeidet. Hver eneste skade er en for mye, sier Kristiansen.