Illustrasjonsfoto: Moelven

Viken Skog bruker forkjøpsretten i Moelven Industrier

Viken Skog besluttet lørdag å benytte seg av forkjøpsretten til aksjer i Moelven Industrier. Fra før har Glommen Mjøsen Skog sikret seg kontroll over selskapet.

Viken Skogs avgjørelse betyr at selskapet investerer 200 millioner kroner og øker sin eierandel til i overkant 20 prosent, heter det i en pressemelding sendt ut lørdag kveld.

– Sammen med øvrige eiere ønsker vi å utvikle selskapet videre som et ledende tremekanisk selskap i Skandinavia. Moelven er også en stor og viktig kjøper av tømmer fra Viken Skog, og denne investeringen bidrar til å sikre andelseiernes interesser i verdikjeden, sier styreleder Olav Breivik i Viken Skog.

Mer enn 50 prosent

Fredag ble det kjent at Glommen Mjøsen Skog får mer enn 50 prosent eierandel i Moelven Industrier. Selskapet benyttet seg av forkjøpsretten da Felleskjøpet Agri og Eidsiva solgte sine aksjer til det nye selskapet Skog Holdco.

– Glommen Mjøsen Skog har vært den toneangivende, langsiktige og stabile eieren i Moelven Industrier, et selskap med god lønnsomhet og framtiden for seg. Vi ønsker å forbli i den rollen, sa administrerende direktør Gudmund Nordtun i Glommen Mjøsen Skog i en pressemelding fredag.

Priset til drøyt 2 milliarder

Ifølge E24 priset handelen fredag aksjene i Moelven Industrier til 16,50 kroner per stykk, noe som verdsetter hele selskapet til drøyt 2 milliarder kroner.

Moelven Industrier hadde ifølge årsrapporten en omsetning på drøyt 11 milliarder kroner i 2018, mens driftsresultatet endte på 586 millioner kroner, det nest beste gjennom tidene. Ved utgangen av året hadde selskapet i alt drøyt 3.500 ansatte, hvorav rundt 1.700 jobbet i Norge og 1.800 i Sverige.

Hovedkontoret ligger i Moelv i Innlandet-kommunen Ringsaker.