Konsernsjef Morten Kristiansen i Moelven. Foto: Moelven

Kraftig resultatfall for Moelven

Moelven Industrier ASA leverte et driftsresultat på 43,6 millioner kroner i tredje kvartal. Det er en nedgang på 86,0 millioner kroner sammenlignet med samme tid i 2018.

Det skriver Moelven i en pressemelding denne uken.

– Dette kvartalet ble preget av de mer krevende markedsforholdene som vi så tendenser til ved halvårsrapporteringen vår. Samtidig er vi trygge på at våre klimasmarte produkter og løsninger ikke går av moten med det første. Det finnes mange muligheter, selv om markedet endrer takten, sier konsernsjef Morten Kristiansen i Moelven Industrier.

Moelven omsatte for 2347,3 millioner kroner i tredje kvartal. Det er reduksjon på 146,7 millioner sammenlignet med 2018, som var et av Moelvens beste driftsår gjennom historien, heter det i pressemeldingen.

Les hele kvartalsrapporten her.

Nedleggelse og nyåpning

– Den usikre verdensøkonomien påvirker Timber-divisjonen, som leverer trevarer til industrimarkedet nasjonalt og internasjonalt. Denne delen av virksomheten preges av et stort utbud av tømmer i markedet som følge av stormfellinger og barkebilleangrep, hovedsakelig i Sør-Europa, noe som gir endring i etterspørselen. For divisjon Byggsystemer, med limtre, kontorløsninger og byggmoduler, er ordresituasjonen i bedring. Divisjon Wood, som jobber mot byggeindustrien og byggevarehandelen, opplever en økning i driftsinntektene sine sammenlignet med i fjor, forklarer Kristiansen i pressemeldingen.

I september ble det besluttet å legge ned Moelven Eidsvold Værk AS. Dette vil skje i løpet av første kvartal 2020, noe som betyr at 60 medarbeidere blir berørt. Bakgrunnen for nedleggelsen er for høye driftskostnader og et for omfattende behov for investeringer for å kunne gjøre bedriften konkurransedyktig på sikt, heter det i pressemeldingen fra Moelven.

Samtidig startet Moelven Pellets AS opp prøveproduksjonen på Sokna etter igangsettelsen av ny energisentral og pelletsfabrikk. De første pelletsleveransene ble levert i oktober.

Går for forbedring

Moelven har de senere årene gjennomført et forbedringsprogram, og jobber kontinuerlig med selskapsstrukturen for å skape mest mulig bærekraftige og konkurransedyktige enheter.

– Vi bremser ikke opp utviklingen, selv om markedssituasjonen er vesentlig mer krevende enn i fjor. Vi er framoverlent. Det innebærer at vi har fokus på kostnadseffektiv drift og gode utviklingsprosjekter, sier Kristiansen.