Illustrasjonsfoto: Sindre Sverdrup Strand

Felleskjøpet flytter Moelven-eierskap til nytt selskap

Felleskjøpet Agri SA har sammen med Viken Skog SA og AT Skog SA, opprettet selskapet Skog AS. Skog AS har inngått bindende avtale om kjøp av Felleskjøpet Agri SA og Eidsiva Vekst AS sine aksjeposter i Moelven Industrier ASA.

Selgerne overdrar samlet 51 338 629 aksjer, hvorav 20 535 452 aksjer (tilsvarende 15,85 prosent) overdras fra Felleskjøpet Agri SA og 30 803 177 aksjer (tilsvarende 23,78 prosent) fra Eidsiva Vekst AS.

Aksjesalget utløser forkjøpsrett. Det foreligger ikke øvrige betingelser for gjennomføring av aksjeoverdragelsen. Transaksjonen forventes gjennomført tidlig i 2020.

- Moelven er et godt selskap med et betydelig potensial. I en situasjon der Eidsiva har ønsket å selge sine aksjer, bidrar vi gjennom dette til en god løsning for Moelven og Moelven sine eiere, sier konsernsjef i Felleskjøpet Agri John Arne Ulvan i en pressemelding.