Illustrasjonsfototo: Moelven Limtre

Ny avtale skal gi Moelvens limtreproduksjon et digitalt løft

Moelvens limtrebedrifter har tatt i bruk IFS Applications som nytt forretningssystem. IFS kunne nylig kunngjøre at Moelven Industrier tar i bruk IFS Applications i sitt Limtresegment. Kontraktens størrelse er på omlag 10,5 millioner kroner.

– Limtreproduktene våre er godt kjent takket være store og profilerte prosjekter som Vikingskipet og Mjøstårnet. Slike prosjekter som går parallelt, med standardproduksjonen vår, krever mye internkontroll og koordinering. Dette skal vi nå løse med et nytt digitalt forretningssystem, som gjør at vi kan drive mer effektivt og med færre manuelle operasjoner. Råstoffet i limtrebjelkene er allerede bærekraftig, og med IFS kan vi nå ta ytterligere steg, blant annet for å redusere svinn, optimalisere transport og ha minst mulig energiforbruk, sier Even Rognan Lutnæs, IT-direktør i Moelven Industrier ASA i en pressemelding.

Moelven tester nå IFS Applications i et forprosjekt som avsluttes til jul. Det skal gi organisasjonen tid til å planlegge, og skape en mal for den endelige implementeringen, med planlagt oppstart i fjerde kvartal 2020. Løsningen skal brukes av omlag 150 ansatte.

– Dette er godt eksempel på at innovasjon og bærekraft går hånd i hånd. Det er viktig å vise at industrien begynner å se digital prosjektstyring som et verktøy for å effektivisere i sine virksomheter, sier Elni Kullmer, administrerende direktør i IFS Norden.