Konsernsjef Gorm Frimannslund i Bane NOR, kommunikasjonsdirektør Torild Lid Uribarri i Bane NOR og prosjektdirektør Per David Borenstein fortalte om kostnads- og tidssprekk i Follobaneprosjektet.

Bane NORs konsernsjef kan ikke svare på om de ville valgt Condotte igjen

Bane NORs konsernsjef Gorm Frimannslund sier han har full tillit til ledelsen av prosjektet.

Torsdag varslet Bane NOR at Follobanen vil bli ett år forsinket og at kostnadsrammen må økes til 30,7 milliarder kroner.

De plasserer det meste av skylden på hevingen av de to Condotte-kontraktene.

Under pressekonferansen sa prosjektdirektør Per David Borenstein at det var riktig og viktig å kaste ut Condotte fra prosjektet.

- Vi kunne ikke sitte fra kontoret vårt her på Follobaneprosjektet og se på en byggeplass som sto stille. Vi var nødt til å gjøre noe, og vi ville gjort det samme igjen, sa Per David Borenstein under pressemøtet.

Men Bane NORs konsernsjef Gorm Frimannslund kan ikke svare på om var det riktig å ha Condotte der i utgangspunktet.

Bane NOR er dømt både i tingretten og i lagmannsretten for å ha brutt anskaffelsesreglene da de ga italienerne kontrakten.

- Når vi setter opp et anbud, så setter vi opp krav til anbud og prekvalifsering og så følger vi de grundig gjennom hele prosessen. Så er det alltid et spørsmål om vi kan gjøre justeringer. Dette går lang tilbake i tid, og vi har gjort justeringer siden den gangen, sier Frimannslund og legger til:

- Men spør du meg direkte om Condotte ville vunnet kontrakten under akkurat de samme vilkårene, så kan jeg ikke svare ja eller nei på det. Vi lærer av de erfaringene vi gjør oss, men jeg skulle veldig gjerne vært uten disse rettssakene som vi av og til kommer opp i, sier Gorm Frimannslund til Byggeindustrien.

Arbeiderpartiets Sverre Myrli (Ap) er skuffet, men ikke overrasket over den varslede tids- og kostnadssprekken, og sa torsdag til Byggeindustrien at utbyggingen ikke har hatt god nok styring.

Det er ikke Bane NORs konsernsjef enig i.

- Jeg har full tillit til at vi har en god prosjektledelse i prosjektet og vi har en organisasjon som etter min vurdering fungerer veldig bra. Vi har fått en veldig dyktig leder av Follobaneprosjektet i Per David Borenstein, og jeg er også fornøyd med å fått på plass Einar Kilde som utbyggingsdirektør i Bane NOR. De har begge tilført veldig mye fra de bransjene de har vært i tidligere. Det har vært en stor grad av profesjonalisering av utbyggingen i Bane NOR, vil jeg si, sier Frimannslund.

- Har du som konsernsjef blitt informert på en god måte underveis i prosjektet?

- Jeg er godt fornøyd med måten jeg har blitt informert på. Og så utfordrer jeg hele tiden på kostnad og fremdrift. Det er jobben min og det vil jeg alltid gjøre - også her, sier Frimannslund.

- Hvilke reaksjoner forventer du på disse tids- og kostnadsoverskridelsene?

- Jeg forventer at det blir møtt av stor grad av skuffelse, ikke minst fordi at det er tross alt passasjerer som får togtilbud ett år senere enn de skulle hatt.

- Men så tror jeg samtidig at det er en grad av forståelse for at det har vært stor grad av risiko involvert etter den hendelsen hvor vi ble nødt å heve kontrakten med Condotte. Men det er en dårlig nyhet, definitivt.

(Artikkelen er oppdatert med nye opplysninger og sitater underveis.)