BNL-sjef Jon Sandnes er skuffet, men ikke overrasket over Follobane-sprekk.

BNL roper varsku for fremtidige storkontrakter

Byggenæringens landsforening (BNL) vil ha en nasjonal dugnad der bransjen i fellesskap kan vurdere om riktig verktøy, teknologi og kontraktsform er brukt for å løse de store samferdselsprosjektene.

- Det er trist når det som er starten på en ny epoke i moderne samferdselsutbygging, der man rigger prosjektene stort og velger Norsk totalkontrakt (NTK) som viktigste verktøy, ender opp tidssprekk og en merkostnad på 2,2 milliarder kroner, sier BNL-sjef Jon Sandnes om nyheten om at Follobanen blir utsatt med ett år.

Samtidig ble det kjent at Bane NOR må be Stortinget om å få økt kostnadsrammen med 7,7 prosent, til 30,7 milliarder, for å komme i mål.

Han mener det er viktig å sikre at riktige verktøy og kontraktsmodeller tas i bruk i fremtidige storprosjekter.

- Follobaneprosjektet valgte NTK som kontraktsmodell til tross for at bransjen var en sterk motstander av dette. Vi mener det haster med å få på plass en nasjonal dugnad sammen med Bane NOR for å sikre at vi bruker de riktige verktøyene i fremtidige prosjekter, sier Sandnes.

Han mener miljøet på NTNU også må dras inn i arbeidet.

- For noen år siden ønsket vi å få etablert kompetanse på NTNU for å lære av de store prosjektene, og sammen med Statens vegvesen, Nye Veier og Bane NOR ble det opprettet et professorat for å få mer kunnskap på dette området. Nå må vi ta i bruk den kompetansen og kunnskapen som finnes, og så må hele næringen sørge for å lære av de valgene som er tatt på Follobanen.

- Det er åpenbart at noe må endres, og vi har dårlig tid fordi vi er helt på starten av en svært ambisiøs transportplan, sier Sandnes.