I løpet av 12 dager skal glidoperasjonen foregå. Da Byggeindustrien var på besøk var gliden på kote 23-24 fra starten på kote 9,5 og har glidd cirka 15 meter. Foto: Øystein Sandnes.

Støper Deichman med miljøvennlig betong

På kun ti døgn har de bærende betongsjaktene i Deichman Bjørvika blitt ferdig støpt – i miljøvennlig lavkarbonbetong.

Det skriver Kultur- og idrettsbygg i Oslo (KID) i en pressemelding.

De tre sjaktene som skal bære Deichman Bjørvika er 20 meter høye, og er støpt på kun ti døgn ved hjelp av glideforskaling. Det nye hovedbiblioteket støpes hovedsakelig i miljøvennlig betong, som alene fører til en reduksjon av Co2-utslipp på over 40 prosent, skriver KID i pressemeldingen.

Underentreprenør Interform har stått for glidestøpen for råbyggentreprenør Skanska.

Deichman Bjørvika er et forbildeprosjekt i FutureBuilt-programmet, og har fått støtte fra Enova til miljøtiltak og ny teknologi. Målet er at det nye hovedbiblioteket skal holde passivhusstandard og bygges med minst 50 prosent lavere utslipp av klimagasser sammenlignet med tilsvarende bygg.

– Vi arbeider langs mange spor for å redusere energiforbruket. Foruten bruk av miljøvennlig betong, blir bygget også svært godt isolert i kjellervegger, gulv og tak for å holde varmetapet på et minimum, sier byråd for næring og eierskap, Geir Lippestad (Ap), i pressemeldingen fra KID.

Glideforskalingen på de tre Deichman-sjaktee startet 31. januar på plan 2. Sjaktene gled opp 20 meter i løpet av ti døgn, og ruver i dag 30 meter over bakken. Rundt 60 personer jobbet døgnkontinuerlig over to skift. Nærmere 1 200 tonn resirkulerbart armeringsstål støtter 800 kubikkmeter miljøvennlig betong i de tre sjaktene.

Arbeidet med selve råbygget startet i mai 2016. I dag er allerede tre av seks etasjer ferdigstøpt og den fjerde etasjen påbegynt. Totalt er det beregnet å bruke rundt 15.000 kubikkmeter miljøvennlig betong for å støpe ferdig hele bygget.

– Betong og stål er hovedmaterialene i Deichman Bjørvika, og på materialbruk er det her vi kan innhente de største miljøgevinstene. Under hele byggeprosessen bestreber vi oss på å benytte lavkarbonbetong eller miljøvennlig betong. Denne betongen fremstilles med mindre Co2 og inneholder restavfall fra annen industrivirksomhet, som oftest flyveaske fra kullkraftverk eller slagg fra jernindustrien. I tillegg benytter vi resirkulerbart stål i både armering og konstruksjon, forteller byggherre Eli Grimsby, direktør i Kultur- og idrettsbygg Oslo KF.