I løpet av 12 dager skal glidoperasjonen foregå. Da Byggeindustrien var på besøk var gliden på kote 23-24 fra starten på kote 9,5 og har glidd cirka 15 meter. Foto: Øystein Sandnes.

Deichmans sjakter glir opp på 12 dager

Ikke før er Munch-gliden ferdigstøpt, er gliden i gang på Nye Deichmanske hovedbiblioteks tre sjakter.

Støpefeberen har spredt seg fra Munchmuseet til Nye Deichmanske hovedbibliotek.

– Gliden har vært friksjonsfri. Vi har hentet inn spesialkompetanse fra det norske offshore-betong miljøet, de samme som også utførte gliden på det nye Munchmuseet og som er blant de beste i verden på dette feltet. Nå gleder vi oss over å ha kommet så langt i byggeprosessen. Nye Deichmanske hovedbibliotek vil bli en sentral møteplass og kunnskapsarena for hele byens befolkning, sier byggherre og direktør i Kultur- og idrettsbygg, Eli Grimsby.

35 meter over bakken

Akkurat nå er prosjektet på kote 23-24 fra starten på kote 9,5 og har glidd cirka 15 meter. Det gjenstår 7-8 meter å gli, før de er oppe på cirka kote 31,5.

– Ferdig takflate varierer mellom kote 36 og 38, og bygget vil ruve rundt 35 meter over bakken, forteller prosjektsjef i Kultur- og idrettsbygg, Øystein Sandnes, som er innleid fra ÅF Advansia.

Mangekantede sjakter

Sjaktene har en spesiell geometri, to av ytterformene er sekskantet og en er ellevekantet.

– Sjaktene skal i hovedsak romme heiser, trapper og tekniske sjakter, og alle innervegger er også en del av glideforskalingen og blir bygget i en og samme operasjon, forklarer Sandnes.

Det var planlagt å kjøre to til to og en halv meter i døgnet. Det er litt ulik hastighet på sjaktene og dette skyldes i hovedsak krankapasitet, der en tårnkran server to av sjaktene.

– Etter en rolig oppstart første dag har sjaktene glid mellom 2,0 til 2,75 meter per døgn, og alle sjaktene vil være oppe i løpet av 10. februar som planlagt, opplyser han.

Ekstrem liten toleranse

Gliden blir utført for Skanska av underentreprenør Interform. Interform har også utført glideforskalingen på Munchmuseet.

– Det er et stort planleggingsarbeid som er utført før oppstart glid med gjennomgang av alle tegninger, få på plass all armering, prefabrikasjon utsparinger samt innstøpningsgods som skal inn i veggene. Det ligger også mye arbeid i innmåling for plassering av utsparinger samt sjekking av dette i selve glideperioden, forteller daglig leder Svein Perlestenbakken i Interform.

På Munch hadde de 175 mann fordelt på fire skift i 25 dager og på Deichmanske har de 60 mann fordelt på to skift over 12 dager.

– Det er stort fokus på HMS, da gliden omfatter arbeid i høyden. Fordelen med glideforskaling er at alle arbeidsplattformer er montert på glideforskalingen og løftes samlet oppover. Dette medfører at det blir et sikkert arbeidsområde for alle, understreker Perlestenbakken.

Offshore-hjelp

Planleggingen med Skanska, Interform og med bistand fra prosjekteringsvirksomheten til Multiconsult startet like før jul, og det har vært jobbet intensivt gjennom januar med å tilpasse tegningsgrunnlaget for glidestøp.

– Byggherreorganisasjonen er blitt supplert med personell fra Kværners offshoreavdeling som innehar spisskompetanse på glideforskaling. Vi har hatt en god synergi av å kunne overføre dette personellet fra Munch-prosjektet og de har vært viktige ressurser både i forhold til planlegging og oppfølging av gliden, påpeker Øystein Sandnes.

– Vi startet å montere glideformene 10. januar og 31. januar ble gliden startet. Selve glideoperasjonen var estimert til 10 – 12 dager. Selv om det har vært noe kaldere den siste uka, har man klart å holde tempo oppe ved å tette utsparinger, oppvarming av sjaktene og øke temperaturen på ferdigbetong, framhever Sandnes.

Ferdig råbygg i desember

Når gliden er ferdig, vil man fortløpende fortsette arbeidene med betongsøyler og dekker oppover i etasjene. Råbyggsentreprisen ferdigstilles i desember 2017 og råbygget avsluttes med en spesiell overliggende takkonstruksjon i betong.

– Taket er et foldetak – trekantformer folder seg i begge retninger og bidrar til stivhet i konstruksjonen – samtidig som taket har en fri utkraging mot Operaallmenningen på hele 18 meter. Den utkragede delen er forsterket med overliggende etteroppspente bjelker, forklarer Sandnes.

Perfekt timing

Timingen kunne ikke vært bedre.

– Det er klart at vi har noen synergieffekter av at vi har to såpass store prosjekter samtidig, innskyter byggherre og direktør i Kultur- og idrettsbygg Oslo KF, Eli Grimsby.

– Det er jo faktisk litt gøy at vi holdt grunnsteinsnedleggelsen, mens glidestøpen pågikk. De tilstedeværende var der mens bygget faktisk vokste oppover, selv om det akkurat da gikk litt langsomt, legger hun til.