Direktør Eli Grimsby fra KID og regionsdirektør Bård A. Nielsen fra OneCo har signert kontrakten for elektro/tele.Direktør Eli Grimsby fra Kultur- og idrettsbygg og direktør Torstein Tveiten fra ORAS har signert kontrakten for røranlegg.Direktør Eli Grimsby fra KID og regionsdirektør Arne Dahl fra GK Inneklima har signert kontrakten for luftbehandlingsanlegg og automasjon.

Signerte kontrakter for tekniske fag på Deichman-prosjektet

Kultur- og idrettsbygg Oslo KF signerte onsdag kontrakter på i underkant av 180 millioner kroner for entreprisene D005, Røranlegg, D006/D007, Luftbehandlingsanlegg og Automasjon og D008, Elektro/tele.

- Vi har i dag signert kontrakter for de tekniske fagene i Deichman-prosjektet, og med det har vi inngått kontrakter for ca. 80% av budsjettet, sier direktør Eli Grimsby, i Kultur- og idrettsbygg Oslo KF.

Arbeidene med de tekniske entreprisene vil ikke bli påstartet før i april 2017. Frem til det skal entreprenørene, sammen med byggherre og prosjektledelse gjennomføre en tverrfaglig samhandlingsprosess.

- Det gjør vi for å kvalitetssikre, vi vil redusere risiko og trygge gjennomføringen av prosjektet, både for entreprenør og byggherre, sier Per Egil Steen, prosjektdirektør for kulturbyggene.

Kontrakter

D005: Røranlegg

Kontraktspart: ORAS

Verdi: Ca. 50 MNOK

D006/007: Luftbehandlingsanlegg/automasjon
Kontraktspart: GK Inneklima
Verdi: Ca 26 MNOK

D008: Elektro/tele
Kontraktspart: OneCo
Verdi: Ca. 100 MNOK