Stoltenberg lover god AFP-ordning

Statsminister Jens Stoltenberg (Ap) lover at dagens ordning med avtalefestet pensjon (AFP) ikke skal svekkes.

LO-leder Roar Flåthen truet torsdag med storstreik i lønnsoppgjøret til våren dersom resultatet av partsforhandlingene om en ny pensjonsavtale ble en dårligere AFP-ordning enn i dag.

Flåthen gjør det klart at LO må ha gjennomslag for sitt syn i utvalget som i høst skal prøve å bli enig om framtidens AFP-ordning.

- Vi skal ha en like god AFP-ordning fra 2010 som i dag, for å sikre sliterne en verdig avgang fra arbeidslivet. Det gjorde LO-kongressen klart i sitt vedtak fra 2005. Jeg kan love våre medlemmer at vi tar dette meget alvorlig, sier Flåthen.
Det er satt ned et utvalg for å forhandle fram en ny avtale mellom organisasjonene i arbeidslivet og staten. Utvalget, som skal avgi innstilling ved årsskiftet, ledes av arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen (Ap).
Statsministeren sier seg enig med Flåthen og benyttet anledningen til å roe gemyttene i sin tale på Arbeiderpartiets landsstyre torsdag.

- Vi skal ha en god AFP-ordning. Alle som ønsker det skal få gå av på en verdig måte. Vi skal få avtalen på plass gjennom samtaler og dialog mellom partene, sa Stoltenberg.

Han gjorde det imidlertid klart at når folketrygden forandres så må også AFP forandres, men konkluderte med at Arbeiderpartiet vil være en garantist for avtalefestet pensjon for alle som ønsker å gå av når de fyller 62 år.