Slik kan det se ut når lekkasjene oppstår vinterstid. (Foto: Forsikringsselskapet If)

Stenger ikke vannet før ferien

De fleste av oss stenger ikke av vannet når vi skal på lange utenlandsopphold vinterstid. Slår man samtidig av strømmen, kan det gi omfattende skader i boligen.

– Vi ser tilfeller der folk slår av strømmen før de drar to uker til Syden midt på vinteren, men ignorerer hovedstoppekrana. Spesielt unge tenker ikke over at vannet kan fryse i rørene, sier rørleggermester Baard Aas i Varme og Bad.

To av tre stenger aldri vannet når de reiser bort, viser en undersøkelse YouGov har gjort for rørleggerkjeden.

Ettersom frost er en av de vanligste årsakene til rørbrudd, er det ekstra risikabelt å glemme stoppekrana hvis man reiser bort når det er minusgrader ute.

– Selv når du har husket å stenge stoppekrana, kan rørene fryse hvis du ikke har tømt alle rør grundig. Mange tenker ikke over at klosetter og kraner også kan fryse. Spesielt i rommet der vannet kommer inn i huset er det viktig at det alltid er plussgrader, sier Aas.

Skjerpet kravene

Ekstremvinteren for fem år siden førte til store erstatningsutbetalinger. Nå har forsikringsselskapene skjerpet kravene til huseierne.

– Får du en frostskade med påfølgende vannskade, får du en noe høyere egenandel enn ved annen skade på huset. Har du fritidshus eller hytte, må du stenge hovedstoppekrana hvis du er borte i mer enn tre dager, sier informasjonsdirektør Jon Berge i If Skadeforsikring.

Å stenge stoppekrana bør være like selvfølgelig som å låse døra før du drar på ferie, mener Berge.

– Bor du for eksempel i en leilighet i tredje etasje, og de som bor i etasjene under også har reist bort, kan en lekkasje gjøre omfattende skader hos flere enn deg selv. Å bruke to minutter på å stenge vannet er en enkel forholdsregel, sier han.

Jojo-temperatur
Ifølge rørlegger Baard Aas er mange flinkere til å ta forholdsregler mot vannskader på hytta, enn de er hjemme.

– Nyere boliger og hytter er ikke bygget for å tåle å bli kjølt ned til minusgrader for så å varmes opp igjen. Kondensen som oppstår når en iskald bolig varmes opp raskt, kan legge seg innenfor isolasjonen i veggene og gi fukt- og råteskader, sier han.

Slår man av strømmen helt, krever det så mye energi å få varmet opp huset igjen at det ikke gir særlig mindre strømregning heller.

– Skal du være bortreist en stund, kan du stille inn ovnene på rundt ti grader, og steng alltid stoppekrana. Er det fare for frost, åpne kranene så rørene tømmes godt for vann, og bruk frostvæske hvis det er nødvendig, sier han.

Fellesferier verst

Trykket fra vannverket er basert på 100 prosent forbruk, så i ferier og høytider når mange forlater boligene samtidig, kan trykket i rørene øke.

Ikke alle har montert reduksjonsventil som gir et konstant trykk, forteller rørleggeren. Dermed øker faren for at en lekkasje oppstår i nettopp ferien.

– For eksempel er kjøleskap med isbitdispenser et risikoelement, fordi skapene gjerne er produsert i land med lavere trykk i rørene og ikke dimensjonert for å tåle det høye, norske trykket, sier han.

Omfanget på vannlekkasjer blir også mye større når man er bortreist, fordi vannet kan stå og renne i lang tid før skaden blir oppdaget.

– Sjekk at du har vannstoppere montert der det er risiko for lekkasje og ikke er sluk i gulvet, råder Baard Aas .