Teknisk byggherreombud Frank Urnes Tefre (til venstre) og byggherreombud Torgeir Skoge i Stema Rådgivning. Foto: Stema Rådgivning

Stema kvalitetssikrer NHH-rehabilitering i app - tror det blir standard i alle prosjekter

Stema Rådgivning står for byggeledelse på rehabiliteringen av Norges Handelshøyskole (NHH), hvor HENT bygger for Statsbygg. Kvalitetssikringen gjøres i Dalux, og håndteres i én eneste app.

Det skriver Stema i en pressemelding fredag.

– Vi bruker systemet til å rapportere avvik og mangler. På større byggeprosjekter var det tidligere vanlig med flere hyllemeter med ringpermer med rapporter. Nå er alt inkludert i én app. Dette bidrar til å gjøre hverdagen vår mye mer effektiv og jeg vil anslå at vi i forhold til avviksrapportering omtrent halverer tidsbruken, sier teknisk byggherreombud, Frank Urnes Tefre i Stema.
Han er overbevist om at dette og tilsvarende systemer kommer til å bli standard i alle Stemas prosjekter fremover.
– Etter å ha testet dette er det uaktuelt å gå tilbake til den gamle måte å gjøre ting på. Dette er et eksempel på hvordan byggeplassene kan digitaliseres på en god måte, sier Tefre.

Statsbygg inngikk kontrakten for rehabiliteringen med HENT i september 2018. Kontrakten er på om lag 300 millioner kroner før merverdiavgift, og bygningsmassen som omfattes av tiltaket, utgjør omtrent 12.000 kvadratmeter.

– Målet er at bygningsmassen skal oppfylle energikravene i TEK 17, hvor høyblokken også skal oppfylle kravene til lavenergibygg. Målet er at energiforbruket skal reduseres med cirka 65 prosent, sier prosjektleder hos Statsbygg, Erik Johansen, i pressemeldingen.