Fra venstre: Statsbygg-direktør Harald Nikolaisen, NHH-viserektor Linda Nøstbakken, NHH-rektor Øystein Thøgersen, statsminister Erna Solberg og forsknings- og høyere utdanningsministe Iselin Nybø. Foto: NHH

Klarsignal for NHH-rehabilitering til 555 millioner

Statsbygg har fått klarsignal av regjeringen til å rehabilitere Norges Handelshøyskole for over en halv milliard kroner. Tirsdag fikk både statsministeren og studentene vite mer om planene.

Både statsminister Erna Solberg og høyere utdanningsminister Iselin Nybø var til stede i NHH-aulaen da administrerende direktør Harald Nikolaisen i Statsbygg fortalte om prosjektet.

Statsbygg og NHH har jobbet med rehabiliteringen siden 2016. Hovedbygget ved skolen sliter med fukt og lekkasjer, tekniske anlegg er utdatert og mulighetene for moderne studie- og arbeidsformer er ikke gode nok.

Etter nylig å ha mottatt oppdragsbrevet for rehabiliteringen fra regjeringen vil Statsbygg nå gå i gang med arbeidene.

- Norges Handelshøyskole er en av landets ledende utdanningsinstitusjoner. Vi gleder oss til å sette den i stand og skape de beste forutsetninger for både studier og forskning, sier administrerende direktør Harald Nikolaisen i Statsbygg.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har godkjent en kostnadsramme for prosjektet på 555 millioner kroner. I tillegg kommer 3,9 mill. kroner til kunstnerisk utsmykking.

Rehabiliteringen omfatter hovedbygget ved skolen. Her foregår mer enn halvparten av undervisningen ved NHH. Mer enn halvparten av arbeidsplassene befinner seg også her.

Høyblokken vil få ny og moderne fasade, men med samme uttrykk som i dag på lang avstand. Både høyblokken og lavblokkene vil få en fargepalett som gjenspeiler byggeåret 1963. Begge skal etterisoleres. Sammen med nye tekniske anlegg bidrar dette til at energiforbruket ved NHH blir betydelig redusert.

I tillegg har NHHs behov for økt samhandling, arealeffektivisering og tilrettelegging for nye undervisningsformer vært sentrale elementer i prosjektet.

- Å ta utgangspunkt i det man har i stedet for å rive og bygge nytt er både klima- og kostnadsvennlig. Moderne arbeidsmetoder gjør at man kan finne gode løsninger innenfor rammene av den eksisterende bygningsmassen, sier Nikolaisen.