– Ved å vinne prosjektledelsen på EnTek bygget befester Stema sin posisjon i Bergen, konstaterer Stema-sjef Øyvind Løkke.

Stema kapret prosjektledelsen for EnTek-bygget

Stema Rådgivning AS har kapret kontrakten om prosjektledelsen på det nye Energi- og teknologibygget (EnTek-bygget) for Universitet i Bergen (UiB).

Prosjektet er et prestisjeprosjekt og kommer kort tid etter at Stema fikk prosjektledelsen av Media City Bergen.

– Vi er i støtet i Bergen, konstaterer administrerende direktør Øyvind Løkke i Stema Rådgivning i en pressemelding.

Fire år

Oppdraget for UiB har en antatt varighet på fire år og i tillegg til styring av prosjektet omfatter det alle tilhørende prosesser vedrørende tid, økonomi, kvalitet, samt anskaffelse av alle nødvendige tilhørende tjenester for å få gjennomført prosjektet.

Stema har lang erfaring når det gjelder prosjektledelse og den overordnede målsettingen er til enhver tid effektivitet og lønnsomhet som gir merverdi for kundene.

– Lønnsomhet i prosjekter handler i denne sammenheng om gjennomføringsevne der kunnskap, erfaring og verktøy brukes effektivt for å drive og koordinere alle prosessene som skal til for å nå målene, sier regiondirektør Magnar Rusten og gleder seg over at markedet bekrefter interessen for en slik filosofi.

– Veldig stolte

Og kollega Per Egil Steen følger opp.

– Vi er en bedrift som har fokus på teknologi, miljø og profesjonalitet i alle ledd. Derfor er vi veldig stolte over å få lov til å bidra på et bygg som skal fremme tverrfaglig forskning, utdanning, innovasjon og næringsutvikling innenfor energi og klima, sier Per Egil Steen, Prosjektdirektør i Stema og prosjektleder for EnTek-bygget.

Det nye Energi- og teknologibygget skal ligge på Nygårdshøyden og skal gi plass til moderne laboratorier og teknologiplattformer til blant annet UiB og CMR. Bygget planlegges med ca 16.000 m2 og vil inneholde møte- og arbeidsplasser med flerbruks- og prosjektfasiliteter for forskning, utdanning og utvikling.

– Befester posisjonen

Skisseprosjektet planlegges ferdigstilt medio 2015 og selve bygget kan være klart for innflytting ved årsskiftet 2018-19 avhengig av reguleringsprosess.

– Ved å vinne prosjektledelsen på EnTek bygget befester Stema sin posisjon i Bergen som en seriøs, offensiv og ikke minst dyktig leverandør av prosjektledelse og prosjektadministrative tjenester, avslutter Stema-sjef Løkke.

Stema Rådgivning AS er et frittstående konsulentfirma som tilbyr tjenester innen prosjektadministrasjon og taksering. Hovedkontoret er i Nannestad på Romerike med avdelingskontor i Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim. Bergens-kontoret ble etablert i 2012 og teller i dag 20 medarbeidere.