Norwegian-hangaren er 112 meter lang.

Byggeboom for Stema rundt Gardermoen

Det er byggeboom rundt Gardermoen, og nannestadbedriften Stema Rådgivning har ansvaret for mange av de store utbyggingsprosjektene.

Norwegians nye hangarbygg har et fritt spenn på 99 meter.

Det er ikke bare Avinor og OSL som bygger på Gardermoen. Både Norwegian Air Shuttle og Norsk luftambulanse er i gang med store, spennende byggeprosjekter. Norwegian bygger en ny hangar, og Norsk luftambulanse står i startgropen for å bygge ny helikopterbase med hangar og tilhørende kontorer.

Stema Rådgivning, som også er tungt inne i T2 utbyggingen på Gardermoen, har prosjektledelsen i begge prosjektene.

Luftfartskompetanse

– Vi har mye kunnskap fra utbygging for luftfartsindustrien, og det er spesielt hyggelig at vi nå lykkes så godt i det samme området hvor vi etablerte oss for ti år siden. Vi er stolte av at vi kan bidra på noen av de store prosjektene vi har i vårt nærområde, sier Øyvind Løkke som er administrerende direktør i selskapet som nylig tok andreplassen i kampen om årets romeriksbedrift.

Norwegian-hangar

Norwegians nye hangar er på hele 11 100 m2. Hangarbygget har et fritt spenn på 99 meter og er 112 meter langt og vil kunne inneholde fem 383-500 eller 1 Dreamliner og to 383. I tilknytning til hangaren oppføres det tilhørende flyoppstillingsplasser og lager/administrasjonsbygg.

Hangaren skal stå ferdig 1. november og har en kostnadsramme på 250 millioner kroner.

Hangaren skal stå ferdig 1. november.

– Taket er nå snart helt tett. Vi har godt driv, og prosjektet går som planlagt, sier Halvard Wethelund som er byggeleder fra Stema Rådgivning.

Teknisk base

Litt lenger nord, i Nannestad kommune og rett ved siden av dagens rullebane mot vest, starter Norsk Luftambulanse snart med å bygge en ny teknisk base. Bygget skal fungere som en ren servicestasjon og vil inneholde to arbeidsstasjoner for tungt vedlikehold og service av helikopter med verkstedfunksjoner i bakkant, eget kontor for teknikere og to etasjer med kontorer for dagens administrasjon.

Bygget vil samlokalisere NLAs tekniske personell og administrasjon. Nordic har tegnet bygget på omkring 2000 m2. Stema Rådgivnings Per Henrik Bråthen har prosjektledelsen i en samspillentreprise sammen med Ø. M. Fjeld i prosjektet med en kostnadsramme på rundt 30 millioner.

Landsdekkende

Stema Rådgivning AS er et frittstående og landsdekkende konsulentfirma innen prosjektadministrative tjenester og takseringstjenester. Hovedkontoret er i Nannestad like ved Oslo lufthavn Gardermoen med avdelingskontor i Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim. Kundene kommer fra både offentlig og privat sektor med hovedvekt i dag på offentlig sektor. Rådgivningselskapet vil i 2014 omsette for cirka 140 millioner med for tiden om lag100 medarbeidere.