Norwegian-hangaren på Gardermoen er et av prosjektene Stema er involvert i.

Stema passerer 100 millioner

Stema Rådgivning passerte 100 millioner i omsetning i 2013 og fortsetter dermed sin årlige vekstrrate på 10-20 millioner i året

Rådgivningsselskapet har ingen planer om å bremse.

- Vi har budsjettert med minst like høy vekst som vi har hatt de siste årene for 2014 også, sier Per Henrik Bråthen, hovedaksjonær og styreleder i Stema Rådgivning.

Overskuddet for 2013 endte på litt over 16 millioner kroner. I løpet av de siste fem årene har bedriften som leverer prosjektstyring i byggebransjen gitt nesten 60 millioner kroner i overskudd.

- Det er hard konkurranse i byggebransjen, men byggeaktiviteten er fortsatt høy. Det er ingenting som tyder på at aktiviteten skal avta i løpet av de nærmeste årene. Vi ønsker å være en pådriver i prosjektene vi er involvert i. Vi setter oss tøffe mål, vi tør og lar gründerånden få spillerom der det er naturlig. Det har bidratt til å gi oss et godt rykte i bransjen, sier Bråthen.

Oppdragene kommer hovedsakelig fra det offentlige, men Stema har også hatt et stadig større tilsig av private oppdrag.

- Pris er selvfølgelig viktig i anbudskonkurranser. Men utbyggere legger stadig oftere mer vekt på kompetanse og erfaring når de plukker ut sine samarbeidspartnere på store prosjekter. Det tjener vi på, sier Bråthen.

Stema Rådgivning har vært gjennom en periode med oppkjøp av mindre rådgivingsselskaper. Selskapet har sitt hovedkontor på Nannestad og avdelinger i Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim. I tillegg har de selvstendige datterselskaper i Hamar og Tana.

- Nå har vi ingen umiddelbare planer om flere oppkjøp. Vi tar sikte på å vokse på økende oppdragsmengde, sier Bråthen.