Suksess for den første OPS-skolen i Bergen

Byggenæringen anført av Stema Rådgivning og Skanska er i ferd med å bidra til at Søreide skole, Bergens første OPS-skole, blir en suksess.

Søreide Skole

* Skolen som åpner på nyåret 2014, skal huse 600 elever fra 1. til 7. trinn
* Skolen bygges ut etter OPS-modellen som betyr at Skanska prosjekterer, bygger ut og skal drifte skolen i 25 år med Bergen kommune som leietaker. Kommunen har opsjon på å kjøpe skolen når leieavtalen går ut.
* Skolebygget har et oppvarmet bruksareal på ca 6.500 kvadratmeter fordelt på tre etasjer inkludert en underetasje med flerbrukshall. Utbygging skjer etter passivhusstandard. Skanska miljøsertifiserer bygget gjennom Breeam Nor.
* Oppvarmingsbehovet dekkes hovedsakelig med varmepumper luft/vann. Solfangeranlegg på taket og på en fasade ved en innfelt etasje skal dekke varmtvannsbehovet. Elektrisitet benyttes som spisslast.
* Skoleprosjektet inngår i ”Tid for tre” som er et delprogram under ”Fremtidens byer” som er et samarbeidsprosjekt mellom staten og de 13 største byene her til lands. Programmet stiller krav om 50 prosent reduksjon av samlet klimagassutslipp fra energibruk, materialbruk og transport i drift sammenlignet med tradisjonelle bygg. ”Tid for tre” skal fremme tre som hovedmateriale. Bærende konstruksjoner, dekker og vegger er derfor utført i tre.

– Prosessen har gått meget bra, og kanskje overraskende bra. Det var mange som uttrykte betenkeligheter i forkant. Man mente prosjektet ville bli for krevende både på grunn av ambisiøse miljøkrav samt at skolen skulle bygges som et OPS-prosjekt. Vi gikk likevel for modellen, og er glad for det i dag, sier Filip Rygg som er byråd for byutvikling i Bergen kommune til Byggeindustrien. Anledning er at det ble feiret kranselag for Søreide skole i sommer.
  
– Det ligger i byrådets politikk å bruke OPS-modellen, men vi har ikke et religiøst forhold til den. Vi bruker modellen når det er fornuftig. Men jeg registrerer at noen av de mest spenstige prosjektene er OPS. Vi kan stille strenge krav, og våre avtalepartnere i byggenæringen får en mer aktiv del til bygget. Vi ser nå at denne skolen er blitt en suksess på fremdrift og kostnad og ikke minst på å få innfridd høye ambisjoner.  Vi erfarer at OPS-modellen ansporer til et vellykket resultat, fremholder Rygg som opplyser at Bergen kommune har flere OPS-prosjekter på beddingen hvor Landås skole ligger først i løypa.

Hoveddirigent
Bergen kommune har engasjert Stema Rådgivning til prosjektlederoppdraget og dermed til å være hoveddirigent i samspillet mellom Bergen kommune, skolen som bruker og Skanska som byggherre, totalentreprenør og driftsansvarlig.

– Her har vi hatt en byggeprosess som har gått nærmest smertefritt med et uvanlig bra samarbeidsklima.  De såkalte samarbeidsgruppemøtene har vært den rene idyll sammenlignet med tilsvarende møter i tradisjonelle prosjekter. Vi har oppnådd en smidig organisasjon som håndterer prosjektets utford­ringer på en forbilledlig måte, kommenterer prosjektleder Knut Sjøvold i Stema Rådgivning som gjerne skryter av sine kolleger på byggeplassen.

Han påpeker at organisasjonsmodellen har en stor del av æren for det gode prosjektklimaet.

– Den genuine interessen en slik modell gir for å komme frem til felles mål, nemlig en skole for læring og bygninger som driftsmessig holder mål, gir praktiske resultater i bedre løsninger, svært få tillegg og parter som er sikre på at de får det som de skal ha, fremholder han.

Leverer som planlagt
– Byggeprosessen har gått veldig greit. Vi har ikke hatt store utford­ringer og leverer som planlagt både på tid og økonomi. Jeg vil karakterisere Søreide skole som et suksess­prosjekt som bidrar til å selge inn OPS-modellen, sier prosjektsjef Jorunn Grøntveit i Skanska Prosjektutvikling som gir ros til Bergen kommune for å være greie å forholde seg til.

– Dette er et viktig prosjekt for Skanska i et viktig marked. Derfor vil vi selvsagt ha kontroll på det meste av leveransene. Vi har tatt med oss erfaringene ikke minst på driftssiden fra OPS-skolene Persbråten og Høybråten i Oslo. Som byggherre bak OPS-selskapet bruker vi alltid Skanska Entreprenør som totalentreprenør. Men her har vi også trukket veksler på Skanska sin brede fagkompetanse som Skanska Teknikk og Acusto samt Vassbakk & Stol, fremholder hun.

Regiondirektør Jørgen Fjelstad i Skanska Prosjektutvikling påpeker at å jobbe med OPS-prosjekter er en fin anledning til å utvikle egen organisasjon.

– På prosjekter hvor vi utvikler, bygger og skal drifte i 25 år liker vi å legge oss på et høyt ambisjonsnivå. Vi velger allerede i tidlig fase ikke minst på miljøsiden løsninger som vi vet er bærekraftige, sier han.

Gode prosesser
Også arkitekt Christian Irgens hos Asplan Viak berømmer OPS-modellen.
    – I tradisjonelle entrepriser vinner arkitekter kriger med entreprenørene, men taper også mange kamper. Her er de små kampene enklere å vinne. Entreprenørene skjønner at de må velge løsninger som er litt dyrere for ikke å pådra seg uforutsigbare kostnader senere. For dem er det ikke bare snakk om penger her og nå, men penger over tid, sier han.

Irgens er også opptatt av at OPS gir gode prosesser mellom arkitekt og entreprenør.

– Når valgene kan styres i tidlig fase, føler vi arkitekter at vi ikke kommer til duk og dekket bord. Akkurat som når vi er inne i tidlig tilbudsfase er vi med å legge premissene for prosjektet. Vi får være med når ting skjer og ideene skapes. Entreprenøren vurderer så ut fra sin erfaring hva som er de beste løsningene for det enkelte prosjektet. Her har de en spesifikk kompetanse da de kjenner kostnadene for de ulike forslagene til løsning, fremholder han.

OPS-satsing
Også for Stema Rådgivning er Søreide skole en viktig OPS-erfaring.

– På sikt tror vi det blir flere slike prosjekter rundt i landet. Det begynner å bli flere gode eksempler på OPS som bør gjøre modellen til et tryggere og reelt alternativ for kommuner, fylkeskommuner og statlige etater. Til nå er det ikke mange rådgiverselskaper som har erfaring med OPS. Vi begynner å få flere referanser nå som bør være et godt konkurransefortrinn i tiden som kommer. Dette blir et satsningsområde for oss, sier Stema Rådgivning-sjef Øysvind Løkke som opplyser at selskapet også er engasjert av Akershus fylkeskommune til å få på plass OPS-skolen Jessheim videregående som er et milliard-prosjekt.