Stein Arne Sværen (t.h.) skal lede Assemblins satsing på ventilasjon. - Dette er i tråd med vår strategi, sier administrerende direktør Torkil Skancke Hansen.

Stein Arne Sværen skal lede Assemblins satsing på ventilasjon

Regiondirektør Stein Arne Sværen i GK Inneklima har meldt overgang til Assemblin for å lede selskapets satsing på ventilasjon.

– Vi sikter høyt og skal bli en reell konkurrent til de største leverandørene i markedet, sier Sværen i en melding fra selskapet.

Assemblin har luktet på ventilasjonsmarkedet i flere år, men det er først nå de tar skrittet fullt ut og starter oppbyggingen av en fullverdig divisjon for ventilasjonstjenester.
- Dette er i tråd med vår strategi om å være en komplett, teknisk entreprenør- og servicepartner, sier administrerende direktør Torkil Skancke Hansen.

Operative fra nyttår
- Vi regner med å ha de første medarbeiderne på plass i løpet av oktober og november. Da kan vi være operative allerede ved nyttår, sier Sværen, som ikke legger ikke skjul på at de har ambisjoner om å vokse i både volum og utbredelse.

Skal vokse
- Med base i Assemblins nye hovedkontor på Strømsø i Drammen, er det naturlig at vi i første omgang konsentrerer oss om regionen fra Oslo og nedover langs vestsiden av Oslofjorden. Men hele Østlandet er i utgangspunktet et interessant marked for oss, og hvis mulighetene byr seg og forholdene ligger til rette for det, ser jeg ikke bort fra at vi også vil vurdere andre regioner hvor vi allerede har kundegrunnlag og en god markedsposisjon, sier Sværen. 

- I første omgang ser vi for oss at veksten skal skje organisk, så får tiden vise om det også kan bli aktuelt å kjøpe seg opp, sier han.

Servicemarkedet
Assemblin starter ventilasjonssatsingen med å gå inn i prosjektmarkedet, men Sværen ser ikke bort fra at det relativt raskt også kan bli aktuelt å se på servicemarkedet.