Bane Nor Eiendom, tidligere Rom Eiendom, er fra 2. mai formelt lagt inn under Bane Nor. Tirsdag morgen var det snorknyting med administrerende direktør i Bane Nor, Gorm Frimannslund, statsråd Ketil Solvik-Olsen og administrerende direktør Petter Eiken i Bane Nor Eiendom på Oslo S.

Statsråden vil ikke låse Bane Nors eiendomsverdier til jernbaneutvikling

Hvordan de enorme eiendomsverdiene til Bane Nor skal realiseres, blir en løpende diskusjon, ifølge statsråd Ketil Solvik-Olsen.

Tirsdag, i morgenrushet på Oslo S, markerte samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen at det tidligere NSB-eide eiendomsselskapet Rom Eiendom er lagt inn under Bane Nor.

Å samle Bane Nor (tidligere Jernbaneverket) og eiendomsselskapet Rom Eiendom, gjør selskapet til en av landets desidert største byggherrer.

Gjenstår å se hvordan verdiene skal forvaltes

Men at fremtidige verdier som hentes ut fra eiendomsutvikling skal øremerkes vedlikehold og nye jernbanespor, er ikke gitt.

– Det blir en løpende diskusjon. Så lenge vi klarer å tenke knutepunktsutvikling, så betyr det at vi kan få enda flere folk til å reise gjennom de stasjonene som ligger der i dag. Da blir det også mer attraktivt å bygge kontor, næringsbygg og leiligheter i nærheten av disse eiendommene. Det betyr igjen at Bane Nors eiendommer kan få en større verdi og større bruksverdi. Men om det vil føre til at man i fremtiden vil realisere verdier til andre formål i statsbudsjettet, eller om man får bedre cashflow i selskapet, gjenstår å se, sier Ketil Solvik-Olsen.

– Men vi skal bruke mer penger på jernbane fremover, spesielt på vedlikehold. Samtidig skal det også brukes mye penger på andre prioriteringer, legger han til.

– Du nevner leiligheter som en del av knutepunktsutviklingen rundt Bane Nors eiendommer, skal staten nå ta rollen som boligutvikler?

– I utgangspunktet vil vi at private kommersielle aktører skal være eiendomsbesittere, men akkurat når det gjelder områdene rundt knutepunktene, så er eiendommene tett integrert med jernbanen. Har du en privat eiendomsbesitter tett på jernbanen, risikerer du samtidig veldig mye konflikter i forbindelse med bygge- og vedlikeholdsarbeider på jernbanen.

– Så du ønsker ikke at Bane Nor skal utvikle eiendommene for så å selge de ut?

– Nei, det er ikke et mål i seg selv. Men det er heller ikke et mål å eie mest mulig. Det er mål å eie det som er riktig å eie. Når det er sagt, så er målet også at det skal bli attraktivt for andre private aktører bidra til å utvikle eiendommene. Vi ønsker jo å genere kunder på jernbanen og gjøre knutepunktene mer attraktive, sier han.

Mer ut av ressursene

Statsråden tror de kommer til å få mer ut av ressursene nå som eiendomsporteføljen til det gamle Jernbaneverket og Rom Eiendom samles under Bane Nor-paraplyen.

– Jeg synes det er veldig spennende. Vi opplever også at de som skal jobbe med det er positive og at de ser logikken i det som skjer. De mener de skal få mer ut av ressursene ved å jobbe som ett og ikke to.

– Dere snakker om å hente ut synergier og at det har vært utfordringer i samspillet mellom Jernbaneverket og Rom Eiendom historisk. Hvor stort har problemet vært?

– Det er vanskelig å kvantifisere det, men begge organisasjoner har pekt på at investeringer som var viktig for den ene parten oppfattes som uvesentlig for den andre. Når du ikke har en organisasjon som jobber mot samme mål, så blir det fort en usunn konkurransekonflikt, sier Solvik-Olsen.

Delfinansiere jernbanen
I Bane Nor Eiendom er ambisjonen å få flere til å bruke tog, samt delfinansiere jernbanen.

– Dette skal vi få til ved å bygge boliger og kontorbygg og skape gode byrom. I tillegg skal vi tilby de reisende gode fasiliteter på stasjonene, legge til rette for hyggelige serveringssteder og fine butikker og tilby parkering for både sykler og biler. Vi skal også tilby togoperatørene funksjonelle og moderne verksteder, terminaler og driftsbygg, sier Petter Eiken, konserndirektør for Bane Nor Eiendom i en pressemelding.

I Bane Nor ser man store fordeler ved å få på plass en egen eiendomsenhet i konsernet.

– Opprettelsen av Bane Nor Eiendom er et viktig grep for å styrke og effektivisere norsk jernbane. Vi har lenge sett frem til å få ROM Eiendom på laget, og er glade for at jernbaneeiendommene som i 20 år har vært delt mellom Jernbaneverket og NSB, endelig skal ivaretas på ett sted. Dette vil åpenbart gi både utviklingsmuligheter og synergieffekter. Som forvalter av denne store og interessante eiendomsporteføljen, er vi en av landets desidert største byggherrer, sier Gorm Frimannslund, konsernsjef i Bane Nor.