Foto: Frode AgaFoto: Frode Aga

Bane Nor Eiendom ser dagens lys

- Bane Nor Eiendom skal bidra til bærekraftig by- og stedsutvikling ved å utvikle attraktive og effektive kollektivknutepunkt, sier Petter Eiken, konserndirektør for Bane Nor Eiendom.

2. mai er en viktig milepæl for Bane Nor i gjennomføringen av Jernbanereformen. Eiendomsselskapet ROM Eiendom tre inn i statsforetaket, og Bane Nor Eiendom ser dagens lys. Fra i dag blir all jernbaneeiendom i Norge forvaltet av Bane Nor Eiendom.

Bane Nor Eiendom er et profesjonelt fagmiljø med ledende kompetanse i forvaltning og utvikling av eiendom. I tillegg til å understøtte jernbanens drift og trafikkavvikling og drive bærekraftig knutepunkt-, by- og stedsutvikling, vil Bane Nor Eiendoms virksomhet være en viktig inntektskilde for Bane Nor.

- Bane Nor Eiendoms ambisjon er å få flere til å bruke tog, samt å delfinansiere jernbanen. Dette skal vi få til ved å bygge boliger og kontorbygg og skape gode byrom. I tillegg skal vi tilby de reisende gode fasiliteter på stasjonene, legge til rette for hyggelige serveringssteder og fine butikker og tilby parkering for både sykler og biler. Vi skal også tilby togoperatørene funksjonelle og moderne verksteder, terminaler og driftsbygg, sier Petter Eiken, konserndirektør for Bane Nor Eiendom i en pressemelding.

I Bane Nor ser man store fordeler ved å få på plass en egen eiendomsenhet i konsernet.

- Opprettelsen av Bane Nor Eiendom er et viktig grep for å styrke og effektivisere norsk jernbane. Vi har lenge sett frem til å få ROM Eiendom på laget, og er glade for at jernbaneeiendommene som i 20 år har vært delt mellom Jernbaneverket og NSB, endelig skal ivaretas på ett sted. Dette vil åpenbart gi både utviklingsmuligheter og synergieffekter. Som forvalter av denne store og interessante eiendomsporteføljen, er vi en av landets desidert største byggherrer, sier Gorm Frimannslund, konsernsjef i Bane Nor.