Knallvær skapte en fin ramme om dagens delåpningen. (Foto: Kjell Wold)Foto: Kjell WoldNye Konsberg bru over Lågen var en del av veien som åpnet på torsdag. Foto: Kjell WoldFoto: Kjell Wold

Statsråden åpnet ny vei fra E134 til Teknologiparken i Kongsberg

Torsdag kunne Samferdselsminister Jon Georg Dale åpne den nye veien inn til Teknologiparken fra Kongsberg bru og E134 i Sellikdalen.

Regionvegsjef Kjell Inge Davik, fylkesordfører Roger Ryberg og varaordfører i Kongsberg, Kjell Gunnar Hoff, deltok også på åpningen, som var den sjuende delåpningen på E134 Damåsen - Saggrenda siden anleggsstarten i juni 2015, skriver Statens vegvesen på sine nettsider.

Delåpningen er en del av Implenia sin E134-kontrakt mellom Myntbrua og Trollerudmoen og omfatter i hovedsak 174 meter lange Kongsberg bru over Lågen, rundkjøringer på hver side av brua, og vei fra ny E134 og inn i Teknologiparken.

Åpningen av den nye veien betyr at mer av pendlertrafikken inn og ut av Teknologiparken flyttes nå på sørsiden av industriområdet og over til østsiden av Lågen. Det gir muligheten for en avlastning av veinettet gjennom Kongsberg sentrum og Vestsida, skriver Vegvesenet.

- Det er fantastisk moro å åpne veier, derfor åpner vi også delstrekninger. Det er ikke mange hundre metrene med vei vi åpner nå, men det er en viktig strekning. Det handler om effektiv ferdsel på en av de viktigste veiene mellom øst og vest. Det handler om hverdagsreisene og om å legge til rette for mer effektiv reisevei mellom regioner. Det er viktig for å styrke næringsliv og redusere reisetid og kostnader. Å bygge vei handler om å bygge landet, sier samferdselsminister Jon Georg Dale.

- Her legger vi også nå til rette for god adkomst til et av Norges viktigste industrimiljøet, nemlig Kongsberg teknologipark. For de som jobber her og for næringstransport. Men det handler også om trafikksikkerhet. Dette har vært den mest ulykkesutsatte strekningen på E134 i Buskerud. Nå vil ikke lenger europaveien gå gjennom sentrum. Det er positivt for byutvikling, bomiljø og trafikksikkerheten, legger samferdselsministeren til.