Kunstner Viel Bjerkeseth Andersens installasjon vil pryde rundkjøringen ved renseanlegget i Sellikdalen. (Foto: Statens vegvesen)Kongsberg bru ender i en rundkjøring på hver side av Lågen. (Foto: Kjell Wold)I rundkjøringen ved Gomsrud terrasse blir det en liten kirsebærlund. (Foto: Kjell Wold)I denne rundkjøringen kommer det kunst. (Foto: Kjell Wold)

Kunst og kirsebærtrær vil omkranse Kongsberg bru

Kirsebærtrær og en kunstinstallasjon vil ramme inn Kongsberg bru når ny E134 Damåsen-Saggrenda åpner.

Den 171 meter lange nye brua over Lågen mellom Gomsrud terrasse og Sellikdalen ender i en rundkjøring på hver side av Lågen.

De vil bli utsmykket med en stor kunstinstallasjon på vestsiden signert Viel Bjerkeseth Andersen og en kirsebærlund på østsiden signert E134-prosjektet, melder vegvesen.no.

Kunsten vil fylle hele den store rundkjøringen bak renseanlegget i Sellikdalen, mens fem søtkirsebær trær vil pynte rundkjøringen ved Gomsrud terrasse.

Rundkjøringen ved Gomsrud begynner å ta form denne våren, mens det ennå er et stykke fram til rundkjøringen i Sellikdalen kommer til syne.